Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SGL2066 Sağlık İletişimi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı, Sağlık iletişimi bilgi ve anlayışını artırmak ve çeşitli alanlardaki sağlık iletişimi uygulamalarını incelemektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık iletişimi hakkında bilgilendirmeye yönelik olan bu ders, sağlık iletişimi kuramları ve uygulamalarını ele almaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, yorumlama, saha gözlem, tartışma, soru-cevap, yansıtma, gözlem, vaka çalışmaları kullanılmaktadır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Okay, A. (2009). Health Communication: Basic Concepts and Principles. Istanbul, Capital Media Services Inc.Okay, A. and A. Okay (2009). "Parker, J. C. and E. Thorson (2009). Health communication in the new media landscape. New York, Springer Pub. "Ray, E. B. (2005). Health communication in practice : a case study approach. Mahwah, N.J., L. Erlbaum. Thomas, R. K. (2006). Health communication. New York, NY, USA, Springer. Thompson, T. L. (2008). Handbook of health communication. New York, N.Y., Routledge.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ
Ofis/Oda No 437
Telefon 02163307020/1440
E - Posta nsisman@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/nur.sismankitapci/
Öğrenci Görüşme Saatleri pazartesi 11:00-12:00 Salı 11:00-12:00

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık sorunlarının çözümünde Sağlık iletişiminin önemini belirtir.
  • Etkili Sağlık iletişimi engellerine çözüm önerileri getirir.
  • Sağlık iletişimi modellerini iletişim teorilerine bağlı olarak tartışır.
  • Sağlık iletişimi modellerinin etkilerini karşılaştırır.
  • Sağlık iletişiminde kitle iletişim araçlarının etkilerini açıklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık iletişimine giriş
2 Sosyo kültürel değişim
3 Sağlık hizmetlerinde değişim
4 Sağlık iletişimi tarihi
5 Sağlık iletişiminde hedef kitle
6 Sağlık davranışı
7 iletişim
8 Ara Sınav Haftası
9 Sağlık iletişimi sürecinin adımları
10 Sağlık iletişiminde geleneksel yaklaşımlar
11 Sağlık iletişiminde modern yaklaşımlar
12 Sağlık iletişiminde yeni medya kullanımı
13 Sağlık iletişimi etkilerinin değerlendirilmesi
14 Sağlık iletişiminde örnek çalışmalar
15 Sağlık iletişiminin geleceği
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 12 12
Final ve Hazırlığı 1 14 14

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5