Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 FIN3035 Sağlık İşletmelerinde Finans Yönetimi Zorunlu 5 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin finansal problemlerin çözümü ile finansal kararların alınması konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılmasını sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu derste sağlık kurumlarında finansal yönetimin temel konuları, finansal tablo türleri, finansal tablo analiz teknikleri, finansal planlama, sağlık kurumlarında varlık ve kaynak yöntemi gibi konular incelenecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 15: Problem Çözme Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ağırbaş İsmail, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014 Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri GÜÇLÜ OKAY
Ofis/Oda No 1132
Telefon 02164149989
E - Posta gucluokay@marmara.edu.tr
Web bsy.marmara.edu.tr
Öğrenci Görüşme Saatleri salı 10:00-12:00

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık işletmelerinde mali tablolara hâkim olunur.
  • Sağlık işletmelerinin nakit girdi ve çıktılarını iyi yönetir.
  • Hizmet fiyatlarını doğru şekilde tespit eder.
  • Dönemler itibariyle ne kadar kar elde edildiğini hassas bir şekilde tespit eder.
  • Yeni poliklinik açılması kararı öncesi finansal fizibilite çalışmalarını yapar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Finansal yönetime giriş
2 Sağlık işletmelerinde finansal yönetim
3 Sağlık işletmelerinde mali tablolar ve kendilerine has özellikleri
4 Sağlık işletmelerinde mali analiz teknikleri
5 Sağlık işletmelerinde nakit yönetimi
6 Sağlık işletmelerinde nakit bütçesi hazırlama
7 Sağlık işletmelerinde nakit bütçesi hazırlama
8 Ara Sınav Haftası
9 Sağlık işletmelerinde başabaş analizleri ve kara geçiş noktasının tespiti
10 Sağlık işletmelerinde çalışma sermayesi yönetimi
11 Sağlık işletmelerinde sermaye bütçelemesi
12 Sağlık işletmelerinde alacak ve stok yönetimi
13 Sağlık işletmelerinde finansal açıdan uzun dönemli karar verme teknikleri -1
14 Sağlık işletmelerinde finansal açıdan uzun dönemli karar verme teknikleri -2
15 Örnek Olay
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Sunum ve Hazırlığı 1 7 7
Araştırma ve Hazırlığı 1 12 12
Arasınav ve Hazırlığı 1 17 17
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5