Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN3004 Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler Zorunlu 6 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında bilgi birikimini sağlamaktır. Sağlık kuruluşlarında yapılacak halkla ilişkiler faaliyetlerinin, uygulanma biçim ve yöntemlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca verilen bilgilerin, güncel kampanya örnekleri ile kavratılması da hedeflenmektedir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu ders, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkileri önemli kılan hususlar, Sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtım faaliyetleri, Lobicilik, Kurumsal Reklamcılık, Propaganda, Halkla İlişkiler örgütsel yapısı, Halkla İlişkiler uzmanının nitelikleri,

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, yorumlama, tartışma, soru-cevap.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayes, D. C., Hendrix, J. A., Kumar, P. D. (2013). Public relations cases (9. baskı). USA, Okay, A., Okay, A. (2015). Halkla ilişkiler kavram strateji ve uygulamaları (Genişletilmiş 8. baskı). İstanbul: Der Yayınları. Canöz, K. (2013). Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler uygulamaları (2. baskı). Konya: Palet Yayınları. Grunig James E., (2005)Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, (Çeviren: Elif Özsayar- Editör:Serra Görpe), Tribeca İletişim- Danışmanlık, Rota Yayınları, İstanbul. Okay, A. ve A. Okay (2005). Halkla İlişkiler: Kavram, Strateji ve Uygulamalar, Der Yayınları, İstanbul, Peltekoğlu, F. B. (2007). What is Public Relations? Beta basım yayım, İstanbul Tengilimoğlu, D. (2001). Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler, Gazi Press., Ankara Theaker, A. (2006). Halkla İlişkilerin Elkitabı, Çev: Murat Yaz, MediaCat, İstanbul

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ
Ofis/Oda No 437
Telefon 02163302070/1440
E - Posta nsisman@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/nur.sismankitapci/
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 11:00-12:00 Salı 12:00-13:00

Öğrenme Çıktıları

  • Halkla ilişkiler kavramını tanımlar.
  • Sağlık hizmetlerinde halkla ilişkilerin önemini bilir.
  • Halkla ilişkiler Faaliyetlerinde kullanılan teknikleri bilir.
  • Halkla ilişkilerin Sağlık işletmelerinde konumunu ve işlevlerini açıklar
  • Halkla ilişkiler çalışmalarında medyanın önemini tartışır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Halkla ilişkilerin tanımı
2 Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi
3 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler
4 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerde izlenen amaçlar
5 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerde temel ilkeler
6 Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler
7 Sağlık kuruluşlarında halkla İlişkiler biriminin genel organizasyon içindeki yeri
8 Ara Sınav Haftası
9 Hastanelerde halkla ilişkiler
10 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler programının geliştirilmesi
11 Sağlık Kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri; tanıtma, tanınma
12 Sağlık Kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri; lobicilik, sponsorluk, imaj yaratma
13 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler uygulamalarında karşılaşılan sorunlar
14 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler uygulamalarında karşılaşılan sorunlar
15 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ve itibar yönetimi
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınav Haftası

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 12 12
Sunum ve Hazırlığı 1 5 5
Araştırma ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 14 14
Final ve Hazırlığı 1 23 23

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5