Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN3002 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Zorunlu 6 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak öğrencilere tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. derste iş yaşamına ait gerçek olay analizleri üzerinde durularak öğrencilerin bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Stratejik Yönetimin tanımı, süreci, gelişimi, dışçevre analizi, işletme analizi, çeşitli düzeylerde stratejik yaklaşımlar,hizmet işletmelerinde (sağlık işletmeleri) stratejik yönetim, problem çözme ve portföy analizleri ve vaka çaışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, okuyup yorumlama, alandan deneyimli kişilerle görüşme,, tartışma, eleştirme, soru-yanıt, örnek olay gibi teknikler kullanılacaktır

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (2015), Erol Eren İşletmelerde Stratejik Yönetim(2010), Hayri Ülgen, Kadir Mirza Sağlıkta Stratejik Yönetim (2015), Akın Marşap. Strategic Management Concepts and Applications (2006),Fred R. David Strategic Management of Health Care Organizations(2013), Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası(2007), Ömer Dinçer Essentials of Strategic Planning in Healthcare (2010), Jeffry Harrison Strategic Management of Healthcare Organizations: A Stakeholder Management Approach (Strategic Management Collection)( 2014), Jeffrey S. Harrison

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MEHVEŞ TARIM
Ofis/Oda No 447
Telefon 2163302070-1420
E - Posta mtarim@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/mehves.tarim/
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 8.30-9.30

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim sürecinin temel öğelerini öğrenir.
  • Sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilir.
  • Rekabet avantajı yaratabilmek için organizasyon kaynaklarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda fikir üretebilir.
  • Organizasyonların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve yeni iş stratejileri konusunda bilgi sahibi olur.
  • Sağlık politikaları açısından stratejik bakış açısı kazanabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Stratejik Yönetime giriş (gelişimi, tanımı, süreci)
2 Dış çevre analizi
3 İşletme analizi
4 İşletme düzeyinde stratejiler
5 Rekabet stratejileri
6 Fonksiyonel stratejiler
7 Vaka çalışması
8 Ara Sınav Haftası
9 Stratejinin yerleştirilmesi
10 Stratejik kontrol
11 Stratejik yönetimin sosyal ve etik boyutları
12 Sağlık sektöründe kriz yönetimi
13 Küçük işletmelerde ve hizmet işletmelerinde stratejik yönetim
14 Stratejik problem ve vaka analizine rekabetçi yaklaşımlar
15 Vaka çalışması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 12 4 48
Ödev ve Hazırlığı 2 2 4
Sunum ve Hazırlığı 1 15 15
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 30 30
Final ve Hazırlığı 1 40 40

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5