Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2065 Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlık hizmetlerinde muayene, tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyonda kullanılan teknolojileri, cihazlar, prosedür ve uygulamaların en etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamaktır

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık teknolojilerinin kullanım amaçları, teknoloji yönetiminde ihtiyaç belirleme ve değerlendirme yöntemleri, sağlık teknolojileri sektörü ve paydaşlar, farklı ülkelerde teknoloji değerlendirme uygulamaları, Türkiye'de sağlıkta teknoloji değerlendirme, teknoloji uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesinde yöneticinin rolünü içerir

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik ders, soru-yanıt

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Michael Schlander. Health Technology Assessment by National Institute for Health and Clinical Excellence. Springer, NY, USA, 2010 2.Corinna Sorenson, Michael Drummond, Panos Kanavas. Ensuring Value for Money in Health Care: The Role of Health Technology Assessment in the European Union, WHO, Cophenagen, Denmark 2008 3. Erdal Sargutan, Sağlık Sektöründe ve Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 2006 4. Erdal Sargutan. Türkiye'de Tıbbi Cihaz ve Malzeme Üretimi, ITO Yayınları, İstanbul, 2009 5. Erdal Sargutan. Tıbbi Cihaz ve Malzeme İthalatı-Yarattığı Kayıplar ve Çözüm Önerileri, ITO Yayınları, İstanbul, 2009 6. National Board of Health, Health Technology Assessment Handbook, Denmark, 2008 7. Şelimen D, Mumcu G. Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Teknolojisinin Uygulama Alanları. Bedray Yayınları 2011, Ankara.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri GONCA MUMCU
Ofis/Oda No 442
Telefon 02163302070/1426
E - Posta goncamumcu@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/gonca.mumcu/
Öğrenci Görüşme Saatleri Persembe 12.00-13.00

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımının amaçlarını değerlendirir
  • Sağlıkta teknoloji kullanımı ile sağlık hizmetini ilişkilendirir
  • Sağlık politikalarına göre sağlıkta teknoloji kullanımını inceler
  • Sağlık hizmetlerinde farklı uygulamalar için teknoloji kullanımını yorumlar
  • Sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımını tanımlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık Teknolojileri ve Kullanım Amaçları
2 Sağlık Teknolojilerinde İhtiyaç Belirleme
3 Teknoloji İle İlişkili Çıktıların Değerlendirilmesi
4 Sağlık Teknolojisinde Paydaşlar
5 Gelişmiş Ülkelerde Teknoloji Yönetimi
6 Teknoloji Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
7 Sağlık Teknoloji Sektörü
8 Ara Sınav Haftası
9 Proje Yönetimi
10 Hasta Güvenliğinde Teknolojilerinin Kullanımı
11 Hizmet Kalitesi ve Teknoloji Yönetimi
12 Sağlık Hizmetleri İle Endüstri İlişkisi
13 Türkiye’de Sağlıkta Teknoloji Yönetimi
14 Teknoloji Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar
15 Teknoloji Yönetiminde Yöneticinin Rolü
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 1 12 12
Arasınav ve Hazırlığı 1 12 12
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5