Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN3011 Sağlık Politikaları Zorunlu 5 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Ülkelerin genel politikaları ile sağlık politikaları arasındaki ilişkinin, politikaları sağlık hizmetlerine ve toplumun sağlık düzeyine etkilerine ilişkin dinamiklerin anlaşılması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hastalık ve sağlık kavramları, toplum sağlığı yaklaşımı, Sağlığın ekonomi politiği, Uluslar arası sağlık kuruluşları ve bunların işleyiş mekanizmaları, Türk Sağlık Sisteminin paydaşları ve etki alanları, Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarımız, Dünyada ve Ülkemizde sağlık durumu ve öncelikli sorunlar, Sağlık hizmetlerinde hakkaniyet teorileri.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatma, tartışma, soru-cevap, örnek olay.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. www.saglik.gov.tr, www.who.int, www.oecd.org 2. Health Policy Issues: An Economic Perspective, Sixth Edition, Paul J. Feldstein, 2015. 3. Health Policy Analysis: An İnter Disciplinary Approach, Curtis P. McLaughlin and Craig D. McLaughlin, 2014 4. Health Policy: Application For Nurses and Other Health Care Professionals, Demetrius J. Porche, 2011.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MEHVEŞ TARIM
Ofis/Oda No 447
Telefon 2163302070/1420
E - Posta mtarim@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/mehves.tarim/
Öğrenci Görüşme Saatleri Perşembe 8.30-9.30 Cuma 8.30-9.30

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık politikası ile ilgili temel kavramları öğrenir.
  • Toplumun sağlık problemleri konusunda bilgi sahibi olur.
  • Sağlık politikalarını ulusal ve uluslararası çerçevede analiz etme becerisi kazanır.
  • Sağlık hizmetlerinin sunumundaki problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme metotları konusunda bilgi sahibi olur.
  • Multidisipliner çalışma becerisine sahip olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Hastalık ve sağlık kavramları, toplum sağlığı yaklaşımı
2 Sağlığın ekonomi politiği
3 Uluslararası sağlık kuruluşları ve bunların işleyişleri
4 Türk sağlık sisteminin paydaşları ve etkileri
5 Sağlık politikası belirleme süreci
6 Sağlık poltikasını belirlemede kültürel faktörler
7 Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık harcamaları harcamaları
8 Ara Sınav Haftası
9 Türkiye sağlık politikaları tarihi
10 Dünya sağlığının durumu ve öncelikli sorunlar
11 Ülkemizde sağlık durumu ve öncelikli sorunlar
12 Küreselleşme ve sağlık hizmetleri
13 Sağlık hizmetlerinde hakkaniyet teorileri
14 Türk sağlık reformları
15 Türk sağlık reformları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 25 25
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5