Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 NKY2042 Sayısal Yöntemler I Zorunlu 4 6,00 4 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

"Bu dersin amacı, objektif karar verme sürecinde ve olabilirlik ortamında karar vericinin alternatiflerini belirlemede kullanılan uygulamalı istatistik konularını öğretmek."

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Çıkarımcı İstatistiğin Özeti Parametrik Olmayan Sınamalar I (Dizilem Sınaması ve İşaret Sınaması) Parametrik Olmayan Sınamalar II (Sıra Toplam Sınaması ve Sıra Korelasyon Katsayısı) Varyans Analizi I ( Tek Yönlü Varyans Analizi) Varyans Analizi II (Çift Yönlü Varyans Analizi) Ki - Kare Sınamaları I ( Bağımsızlık Sınaması) Ki - Kare Sınamaları I ( Uygunluk Sınaması) Basit Doğrusal Regresyon Katsayıların Güven Aralıkları Katsayıların Hipotez Sınamaları Doğrusal Korelasyon Çoklu Regresyon Katsayıların Güven Aralıkları Katsayıların Hipotez Sınamaları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

arasınav final dersin öğretim üyesinin veya dersin öğretim görevlisinin mevcut olan diğer bir deyişle burada belirtilen dersi Marmara Üniversitesi işletme fakültesi işletme bölümü (Türkçe) öğrencilerine işlemesi söz konusudur. bu öğretme tekniğinde dersin öğretim üyesinin veya dersin öğretim görevlisinin dersi öğrencilere anlatması aktarması söz konusudur.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İşletmelerde Uygulamalı İstatistik - Prof. Dr. İsmail Hakkı ARMUTLULU

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri İSMAİL HAKKI ARMUTLULU
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Parametrik test koşulları sağlanamadığında non – parametrik test koşullarıyla işletme uygulamalarının nasıl yapılabileceği öğreneceklerdir
  • İkiden fazla grup ortalamalarının karşılaştırılmasında Varyans Analizi tekniğini öğrenip işletme uygulamalarında kullanabileceklerdir.
  • Bağımsızlık ve uygunluk sınamalarını yapabilmek için Ki – kare testini öğreneceklerdir
  • Değişkenler arasındaki ilişkilerin derecesini ve yönünü ölçüp, bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler arasında model kurabilmek için Korelasyon ve Regresyon Analizinin nasıl uygulanabileceğini öğreneceklerdir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Çıkarımcı İstatistiğin Özeti
2 Parametrik Olmayan Sınamalar I (Dizilem Sınaması ve İşaret Sınaması)
3 Parametrik Olmayan Sınamalar II (Sıra Toplam Sınaması ve Sıra Korelasyon Katsayısı)
4 Varyans Analizi I ( Tek Yönlü Varyans Analizi)
5 Varyans Analizi II (Çift Yönlü Varyans Analizi)
6 Ki - Kare Sınamaları I ( Bağımsızlık Sınaması)
7 Ki - Kare Sınamaları I ( Bağımsızlık Sınaması)
8 Ara Sınav Haftası
9 Basit Doğrusal Regresyon
10 Katsayıların Güven Aralıkları
11 Katsayıların Hipotez Sınamaları
12 Doğrusal Korelasyon
13 Çoklu Regresyon
14 Katsayıların Güven Aralıkları
15 Katsayıların Hipotez Sınamaları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Arasınav ve Hazırlığı 1 35 35
Final ve Hazırlığı 1 50 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi