Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 NKY3041 Sayısal Yöntemler II Zorunlu 5 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

"Karar verme ile ilgili olarak kullanılacak verilerin özelliklerini değerlendirerek, şimdiki durumu özetleyip gelecekteki durum hakkında tahmin yürütme yetisi kazandırmak"

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Zaman serileri ve analizi Otokorelasyon Tahmin teknikleri İleri düzey tahmin teknikleri Endeksler

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

arasınav, final

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Armutlulu, İ. H. (2008). İşletmelerde Uygulamalı İstatistik. Alfa Yayınları. Makridakis, S., Wheelwright, S. C., & Hyndman, R. J. (2008). Forecasting methods and applications. John Wiley & Sons.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HAKAN YILDIRIM
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Zaman serisi şeklinde düzenlenmiş verilerin; Trend, Mevsimlik Dalgalanma, Konjonkturel Dalgalanma ve Düzensiz Dalgalanma analizini gerçekleştirir.
  • Zaman serisi şeklinde düzenlenmiş veriler arasında, herhangi bir ilişki (trend, rastlantısallık veya mevsimlik etki) olup olmadığını anlayabilmek için Otokorelasyon Analizini yapar.
  • İşletmelerde planlama ve karar verme aşamasında oldukça önemli bir yere sahip Tahmin Tekniklerinin uygulamada kullanır.
  • Basit ve bileşik endekslerin nasıl hesaplandığını öğrenip, elde edilen sonuçları yorumlayarak zaman dilimleri arasındaki değişimlerin ne yönde ve ne kadarlık olduğunu hesaplar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Zaman Serileri
2 Zaman Serileri Analizi
3 Trend Analizi
4 Zaman Serilerinde Mevsimlik Dalgalanma
5 Konjonktürel Dalgalanmaların Analizi
6 Otokorelasyon
7 Otokorelasyon
8 Ara Sınav Haftası
9 Tahmin Teknikleri
10 Tahmin Teknikleri
11 Hareketli Ortalamalar
12 Üstel Düzeltme Teknikleri
13 İleri Düzey Tahmin Teknikleri
14 Basit Endeksler
15 Bileşik Endeksler
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 16 3 48
Ödev ve Hazırlığı 1 12 12
Arasınav ve Hazırlığı 1 18 18
Final ve Hazırlığı 1 22 22

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi