Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 SGL2072 Sosyal Çalışma Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

-

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

-

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar 1. Allen-Meares, P. and C. D. Garvin (2000). The handbook of social work direct practice. Thousand Oaks, Calif., Sage Publications. 2. Burgess, H. and I. Taylor, Eds. (2004). Effective Learning and Teaching in Social Policy and Social Work. New York. 3. Nash, M., R. Munford, et al. (2005). Social Work Theories in Action., Jessica Kingsley, London. 4. Şeker, A. (2008). Sosyal Çalışma Mesleği.SABEV yayınları , Ankara. 5. Şeker, A. (2009). 101 Soruda Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler, SABEV yayınları, Ankara. 6. Kongar E. “Toplum Kalkınması ve Toplum Örgütlenmesi”, Amme İdaresi Dergisi, s.116141. 7. Şeker A., Tomanbay İ. “Sosyal Hizmete Giriş”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1.Baskı, Eskişehir, Haziran 2012. 8. Güdek K. “Sosyal Çalışmaya Giriş”, Nobel Tıp Kitabevi, 2012. 9. Gilgun JF. “The Four Cornerstones of Evidence-Based Practice in Social Work”, Research on Social Work Practice 2005 15:52. 10. Dölek Ö. “Geriatrik Hizmetlerde Ekip Çalışması ve Geriatrik Ekipte Sosyal Çalışmacı”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 24, Sayı 1, Nisan 2013, s.191-198. 11. Özbesler C., Çoban İçağasıoğlu A. “Hastane Ortamında Sosyal Hizmet Uygulamaları: Ankara Örneği”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 21, Sayı 2, Ekim 2010, s.31-46. 12. Wilkins D. “Balancing Risk and Protective Factors: How Do Social Workers and Social Work Managers Analyse Referrals that May Indicate Children Are at Risk of Significant Harm” British Journal of Social Work (2013) 1-17. 13. Gökçearslan Çiftçi, E., Gönen E. “Sosyal Hizmet Uygulamalarında Etik Karar Verme Süreci”, Toplum ve Sosyal Hizmet Cilt 22, Sayı 2, Ekim 2011. 14. Tuncay T. “İnsani Hizmet Örgütlerinin Yönetiminde Bilişim Sistemleri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2005, s.125-145.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NURCAN KOLAÇ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sosyal Çalışmaya Giriş
2 Sosyal Çalışmanın Dünyadaki tarihi
3 Sosyal çalışmanın Türkiye'de tarihi gelişimi
4 Bilim ve meslek olarak sosyal çalışmanın temel kavramları -
5 Sosyal devlet, Sosyal refah, Sosyal politika, ve sosyal çalışma
6 Sosyal adalet, Sosyal demokrasi ve sosyal çalışma
7 Sosyal Çalışmanın yöntem ve yaklaşımları
8 Ara Sınav Haftası
9 Toplumsal değişme ve sosyal çalışma
10 Sanat ve sosyal çalışma
11 Küreselleşmenin toplumsal
12 Sosyal çalışmanın uygulama alanları I
13 Sosyal çalışmanın uygulama alanları II
14 Sosyal çalışma ve etik
15 Sosyal çalışma ve sosyal mevzuat
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi