Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 CEKO2081 Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortacılığı Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sigortacilık uygulamalarının ve risk faktörlerinin bilinmesi, ödeme sistemleri hakkında bilgi edinilmesi, sosyal güvenlik sistemlerinde özel sigortacılığın yeri ve öneminin anlaşılması, Ülkemizde Sosyal Güvenlik alanında yaşanan güncel gelişmelerin takip edilmesi

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sosyal güvenlik sistemi, Sosyal güvenlik sisteminde 3. basamak olan özel sigortaların dünyada ve ülkemizdeki geçmişten günümüze uygulamaları ders kapsamındadır. ,

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım ve interaktif katılım ile planlanan öğrenme etkinlikleri olarak internet ve/veya periyodik dergilerin takibi, medyada yer olan haberlerin takibi derste işlenen konuların pekiştiricisi olarak kullanılmaktadır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güncel makaleler www.hazine.gov.tr www.tsrb.org.tr www.sgk.gov.tr www.resmigazete.gov.tr

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HAKKI ATLI
Ofis/Oda No
Telefon 535 390 56 52
E - Posta hakki.atli@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri 1

Öğrenme Çıktıları

  • Toplumun sağlık problemlerini tanıma ve çözme becerisi kazanır
  • Ulusal ve uluslararası düşünebilme becerisi kazanır
  • Sağlık Hizmetlerinin sunumundaki Problemleri tanımlama ve karşılaştırma becerisine sahip olur
  • Yeni modeller konusunda bilgi sahibi olma ve kullanma becerisi kazanır
  • Yönetimsel becerilere sahip olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dünyada ve ülkemizde sigortacılık
2 Sosyal Güvenlik
3 Türk Sağlık Sistemi
4 Sigortacılığın gelişimi
5 Hukuki yapı genel ve özel şartlar
6 İş kabul esasları, Fiyatlandırma ve aktüerya
7 Sigortalılık Kavramı
8 Ara Sınav Haftası
9 Aracı kuruluşların rolü ve işlevi (TPA)
10 Reassürans teknikleri
11 Tazminat ödemeleri(Hasar)
12 Sigortacılığın Dünyadaki uygulamaları
13 Sigortacılık ve Sağlık Sigortacılığı
14 Sigorta Sözleşmesi
15 SGK ve tamamlayıcı sigorta
16 Bireysel Emeklilik, Kıdem ve İhbar Tazminatı kavramları
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 12 12
Final ve Hazırlığı 1 14 14

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5