Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 CEKO4026 Sosyal Güvenlik Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sosyal güvenlik sistemini ve bu alandaki yasal düzenlemeleri ana hatlarıyla ele alıp öğrencilere anlatmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası, Türk Sosyal Güvenlik sistemi Sosyal Güvenlik Teknikleri Sigortalı Kavramı vb. konular anlatılacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Problem çözme, Beyin fırtınası

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Müjdat ŞAKAR, Sosyal Sigortalar Uygulaması, 12. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2017

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MEHMET MÜJDAD ŞAKAR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No 225
Telefon - Telefon 02167773032
E - Posta - E - Posta prof.mujdatsakar@gmail.com
Web - Web https://avesis.marmara.edu.tr/msakar
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri Çarşamba 13.00-14.00

Öğrenme Çıktıları

  • Sosyal güvenlik sistemlerini sınıflandırabileceklerdir.
  • Sosyal güvenliği çeşitli bilim dalları ile ilişkilendirebileceklerdir.
  • sosyal güvenliğin güncel sorunlarını tartışabileceklerdir.
  • Sosyal tehlikeler ile sosyal güvenliği sağlama yolları arasında ilişki kurabileceklerdir
  • Temel sosyal güvenlik kavramlarını algılayıp, tanımlayabileceklerdir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Türk Sosyal Güvenlik sistemi
2 Sosyal Güvenlik Teknikleri
3 Sigortalı Kavramı
4 İşveren, işveren vekili, alt işveren vekili kavramları
5 İsteğe bağlı sigortalılık
6 Prime esas kazançlar ve prim oranları
7 Prim belgeleri ve prim ödeme yükümlülüğü
8 Ara Sınav Haftası
9 Kısa vadeli sigorta dalları
10 malullük sigortası
11 yaşlılık sigortası
12 Hizmet Borçlanması
13 Sosyal Güvenlik Destek Primi
14 İşsizlik sigortası
15 Ölüm sigortası
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 4 4
Ödev ve Hazırlığı 2 4 8
Sunum ve Hazırlığı 4 4 16
Seminer ve Hazırlığı 7 5 35
Demo ve Hazırlığı 3
Araştırma ve Hazırlığı 6 4 24
Rapor ve Hazırlığı 3 4 12
Arasınav ve Hazırlığı 6 4 24
Kısa Sınav ve Hazırlığı 4 1 4

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi