Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SGL2073 Sosyal Sorumluluk Projesi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplumsal yaşamın bir parçası olan ekonomik örgütlerin, toplumsal, ekonomik, çervesel vs. sorunların oluşmasında ki payı, bu sorunlara karşı sorumlulukları ve yaklaşımlarının toplumsal yaşamın sürekliliği açısından değerlendirilmesi dersin temel amacıdır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kurumsal sosyal sorumluluğun tarihsel gelişimi, KSS yaklaşımları, modelleri, etik ve kurumsal itibar konuları; temel ekonomik, toplumsal ve çevresel sorunlar bu dersin temel konuları oluşturur.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, tartışma

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Coşkun Can Aktan(editör), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İGİAD Yayınları, İstanbul, 2007 -Kotler, Philip. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, MediaCat Yayınları, İstanbul 2006 -Mesude Canan Öztürk (editör), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2013 -Seyfi Top ve Akın Öner, "İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:4 Sayı 7, 2008, ss: 97-110

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri KEVSER BURCU ÇALIK
Ofis/Oda No 438
Telefon 0216 33020 70
E - Posta kbcalik@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/kevserburcu.calik/
Öğrenci Görüşme Saatleri 12.20-14.00/çarşamba

Öğrenme Çıktıları

  • Sosyal Sorumluluğun temellerini öğrenir.
  • Kurumsal sosyal sorumluluk kavramını öğrenir.
  • KSS yaklaşımları ve modellerini öğrenir.
  • Şirketlerin sosyal sorumluluklarını öğrenir.
  • Sosyal sorumluluk projesi hazırlama becerisi kazanır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma ve ders içeriğine giriş
2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı, amacı ve önemi
3 KSS'nin tarihsel gelişimi ve KSS yaklaşımları
4 Paydaş teorisi ve işletme çevresi
5 KSS piramidi
6 KSS modelleri
7 KSS ve iş etiği ilişkisi
8 Ara Sınav Haftası
9 KSS ve kurumsal itibar
10 Dünyada ve Türkiye'de uygulanan KSS projeleri
11 Vaka analizi ve tartışma
12 Vaka analizi ve tartışma
13 Vaka analizi ve tartışma
14 Vaka analizi ve tartışma
15 Vaka analizi ve tartışma
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5