Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 YON3032 Stratejik Yönetim Zorunlu 6 5,00 4 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Stratejik Yönetim literatüründe geçerliliğini koruyan klasik ve çağdaş teori ve modellerin uygulamaya dönük olarak incelenmesidir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dersin Genel Tanıtımı ve Temel Kavramlar, Stratejik Yönetim süreci ve modeli; Stratejik vizyon ve misyonun geliştirilmesi; stratejinin oluşturulması, Stratejide Düzeyler, Strateji ve Rekabet Avantajı: 5 Genel Strateji, Dikey Bütünleşme Stratejileri, İşbirliği Stratejileri, Savunmacı ve Saldırgan Stratejiler, Strateji Oluşturma; Çevre Analizi, Endüstri ve Rekabet Analizi Teknikleri, İşletmenin Kaynak ve Rekabet Kapasitesinin Değerlendirilmesi, Analitik Tekniklerle Alternatif Strateji Geliştirme, Strateji Seçiminin Boyutları ve Strateji Seçim Politikaları, Yeni Oluşan Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Olgun Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Parçalı Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Gerileyen Sektörlerde Strateji ve Politikalar, Uluslararası Pazarlarda Strateji ve Politikalar, Stratejinin Uygulanması: Kaynak Kapasitesinin Oluşturulması ve Organizasyonun Yapılandırılması, Stratejinin Değerlendirilmesi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

sınav, ödev, örnek olay

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bakoğlu, R., Çağdaş Stratejik Yönetim, Beta Yayınları, İstanbul, 2010. Bakoğlu, R. ve Yıldız, M. L. (Editörler), Üniversiterde Strateji Geliştirmede Uygulamalı Durum Analizleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2016.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri REFİKA BAKOĞLU
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Stratejinin farklı tanım ve bakış açılarını bilir
  • Stratejik öğelerin bir sistem olarak birlikte nasıl işlediklerini bilir
  • Strateji geliştirme süreçlerini bilir
  • Stratejinin oluşum sürelerini bilir
  • Rekabet stratejilerini bilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 ÇAĞDAŞ STRATEJiK YÖNETiM OLGUSU VE TEMELLERi
2 STRATEJİNİN OLUŞUM SÜRECİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
3 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ
4 STRATEJİK YÖNETİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
5 STRATEJİDE DÜZEYLER
6 STRATEJİK YÖNETİMDE DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME EGZERSİZLERİ STRATEJİK YÖNETİMDE DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME EGZERSİZLERİ STRATEJİK YÖNETİMDE DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME EGZERSİZLERİ STRATEJİK YÖNETİMDE DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME EGZERSİZLERİ STRATEJİK YÖNETİMDE DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME EGZERSİZLERİ
7 STRATEJiNiN OLUŞTURULMASI
8 Ara Sınav Haftası
9 DIŞSAL ANALİZ
10 ÇEVRESEL ETKENLERİN BELİRLENMESİ
11 REKABET POZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
12 ANALİTİK TEKNİKLERLE STRATEJİNİN OLUŞTURULMA SÜRECİ VE İÇSEL ANALİZ ANALİTİK TEKNİKLERLE STRATEJİNİN OLUŞTURULMA SÜRECİ VE İÇSEL ANALİZ ANALİTİK TEKNİKLERLE STRATEJİNİN OLUŞTURULMA SÜRECİ VE İÇSEL ANALİZ ANALİTİK TEKNİKLERLE STRATEJİNİN OLUŞTURULMA SÜRECİ VE İÇSEL ANALİZ ANALİTİK TEKNİKLERLE STRATEJİNİN OLUŞTURULMA SÜRECİ VE İÇSEL ANALİZ ANALİTİK TEKNİKLERLE STRATEJİNİN OLUŞTURULMA SÜRECİ VE İÇSEL ANALİZ
13 STRATEJİK ALTERNATİFLERİN BELİRLENMESİ
14 ÖRNEK OLAYLAR
15 KAYNAK TEMELLİ FİRMA YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REKABET AVANTAJI
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 3 3
Proje ve Hazırlığı 2 3 6
Ödev ve Hazırlığı 12 3 36
Sunum ve Hazırlığı 12 3 36
Araştırma ve Hazırlığı 12 3 36
Arasınav ve Hazırlığı 1 4 4
Final ve Hazırlığı 1 4 4

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi