Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 SGL1017 Temel Anatomi Zorunlu 1 4,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Temel anatomi bilgileri ve terminoloji ile kemik, eklem, kas, dolaşım ve sindirim sistemleri hakkında genel ve özel bilgilerin kavranmasıdır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Giriş ve Terminoloji (İnsan Vücudunun Anatomik Bölümleri,Bölgeleri, Boşlukları, Vücut Zarları) İskelet Sistemi-I (Kemik Oluşumlarının Adlandırılması, Tipik Bir Kemiğin Anatomik Yapısı) İskelet Sistemi-II (Appendiküler İskelet, Üst ve Alt Taraf Kemikleri) İskelet Sistemi-III (Aksial İskelet, Omurga, Pelvis, Göğüs Kemikleri) İskelet Sistemi-IV ( Kafatası Kemikleri) Eklem Sistemi-I (Genel Eklem Bilgisi, Sinoviyal Eklemlerin Çeşitleri) Eklem Sistemi-II (Üst-Alt Taraf Eklemleri, Baş-Boyun,Gövde, Omurga Eklemleri) Kas Sistemi-I (İskelet Kaslarının Sınıflandırılması, Özel Kas Bilgisi, Baş ve Boyun Kasları) Kas Sistemi-II (Gövde Kasları, Üst Taraf Kasları) Kas Sistemi-III (Alt Taraf Kasları, Kasların Fonksiyonel Sınıflaması) Dolaşım Sistemi-I (Kalbin anatomik yapısı, Kalp Boşlukları, Kan Damarları) Dolaşım Sistemi-II (Arteryel ve Venöz Kanlanma, Lenfatik Sistem) Sindirim Sistemi-I (Sindirim Kanalı Organlarının Anatomik Yapısı) Sindirim Sistemi-II (Sindirim Eklenti Organlarının Anatomik Yapısı, Periton)

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme Etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme Yöntemleri:Yüzyüze, interaktif, demonstrasyon

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık Yüksek Okulları için Resimli İnsan Anatomisi (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım) İnsan Anatomisi (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım) Anatomide Başarı, İnsan Anatomisi Çalışma Kitabı (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım) İnsan Anatomisi Atlası (Sobotta)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÜMİT SÜLEYMAN ŞEHİRLİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Anatomide genel kavramları, terminolojiyi ve anatomik pozisyonları tanımlar.
  • İnsan organizmasının hücre-doku-organ-sistem yapılanmasını ifade eder.
  • İskelet sistemi ve bütün kemikler hakkında genel ve özel bilgileri ifade eder.
  • Uygulamalar ile öğrenilen anatomi bilgilerini pekiştirir ve bu bilgileri klinik vakalarda yorumlar.
  • Öğrenilen anatomik yapıları klinik bilimlerde karşılaşılan durumlar çerçevesinde ilişkilendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Giriş ve terminoloji (insan vücudunun anatomik bölümleri, bölgeleri, boşlukları, vücut zarları)
2 İskelet sistemi-I (kemik oluşumlarının adlandırılması, tipik bir kemiğin anatomik yapısı)
3 İskelet sistemi-II (appendiküler iskelet, üst ve alt taraf kemikleri)
4 İskelet sistemi-III (aksial iskelet, omurga, pelvis, göğüs kemikleri)
5 İskelet sistemi-IV ( kafatası kemikleri)
6 Eklem sistemi-I (genel eklem bilgisi, sinoviyal eklemlerin çeşitleri)
7 Eklem sistemi-II (üst-alt taraf eklemleri, baş- boyun, gövde, omurga eklemleri)
8 Ara sınav
9 Kas sistemi-I (iskelet kaslarının sınıflandırılması, özel kas bilgisi, baş ve boyun kasları)
10 Kas sistemi-II (gövde kasları, üst taraf kasları)
11 Kas sistemi-III (alt taraf kasları, kasların fonksiyonel sınıflaması)
12 Dolaşım sistemi-I (kalbin anatomik yapısı, kalp boşlukları, kan damarları)
13 Dolaşım sistemi-II (arteryel ve venöz kanlanma, lenfatik sistem)
14 Sindirim sistemi-I (sindirim kanalı organlarının anatomik yapısı)
15 Sindirim sistemi-II (sindirim eklenti organlarının anatomik yapısı, periton)
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Arasınav ve Hazırlığı 5 1 5
Final ve Hazırlığı 5 1 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi