Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 SGL1009 Temel Fizyoloji Zorunlu 1 4,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İnsan fizyolojisi ile ilgili genel ve özel bilgilerin etkin öğreniminin desteklenmesi ve insan vücudunun çeşitli sistem, organ, doku ve hücrelerinin normal işleyiş mekanizmalarının ve bunların kontrol yöntemlerinin öğrenilmesidir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hücre ve Genel Fizyoloji-I (İntra/Ekstrasellüler Sıvılar, Homeostaz, Vücudun Kontrol Sistemleri) Hücre ve Genel Fizyoloji-II (Hücre, Hücre Zarından Geçiş ve Taşınma Mekanizmaları) Membran Potansiyelleri ve Aksiyon Potansiyelleri (Nöron, Aksiyon Potansiyeli, Sinaps) Merkezi Sinir Sistemi (Beyin, Beyin Zarları, Beyin Omurilik Sıvısı, Omurilik, Refleks) Periferik Sinir Sistemi (Kranial Sinirler, Spinal Sinirler, Pleksus Kavramı, Dermatom) Otonom Sinir Sistemi (Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemleri) Ağrı Fizyolojisi ve Uyku-I (Ağrı Tipleri ve Ağrı Yolları) Ağrı Fizyolojisi ve Uyku-II (Özel Ağrı Formları, Uyku, EEG, Uyku Bozuklukları) Duyu Fizyolojisi-I (Deri, Duyu Reseptörleri, Görme, Görme Yolları, Akomodasyon, Pupilla Refleksi) Duyu Fizyolojisi-II (İşitme ve Denge, Corti Organı, Vestibüler Sistem, Koku Duyusu, Tat Duyusu) Kas Fizyolojisi-I (İskelet Kası, Motor Ünite, Nöromusküler İleti, Kas lif Tipleri, Kas Kasılma Çeşitleri) Kas Fizyolojisi-II (Hareketin Sinirsel Kontrolü, Refleks, Düz Kas, Düz Kas Kasılma Mekanizması) Kan Fizyolojisi-I (Kanın Görevleri, Kan Hücreleri, Hemoglobin, Demir Metabolizması) Kan Fizyolojisi-II (Kemotaksi, İnflamasyon, Bağışıklık, Kan Grupları, Hemostaz ve Kan Pıhtılaşması)

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme Etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme Yöntemleri: Yüzyüze, interaktif, demonstrasyon

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Tıbbi Fizyoloji (Medical Textbook of Physiology), Guyton & Hall 2) Tıbbi Fizyoloji (Review of Medical Physiology), W.F. Ganong 3) Renkli Fizyoloji Atlası, A. Despopoulos, S. Silbernagl 4) İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, E.P. Solomon 5) Laçin, T. & Karakoyun Laçin, B. (2013). Tıbbi Terimler Sözlüğü. Evrim Yayınevi, İstanbul, 1. Basım Şubat 2013, ISBN: 978-975-503-218-4. (Dictionary of Medical Terms. Mikel A. Rothenberg, Charles F. Chapman (eds). 5th Edition, Barron’s Medical Guides, 2006.)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BERNA LAÇİN
Ofis/Oda No
Telefon 0 (216)3302070
E - Posta berna.lacin@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Fizyolojinin tanımı ve insan yaşamında fizyolojinin önemini açıklar.
  • İnsan organizmasının işleyişini ve sistemlerin fonksiyonlarını ifade eder.
  • İnsan organ ve sistemlerinin fonksiyonlarını sisteme özgü analiz eder.
  • İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin birbirleriyle etkileşimini kurar.
  • İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin birbirleriyle etkileşimini kurar.
  • Bireyin tedavi gereksinimlerinin giderilmesinde temel fizyolojik bilgisini etkin şekilde kullanır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Hücre ve genel fizyoloji-I (intra/ekstrasellüler sıvılar, homeostaz, vücudun kontrol sistemleri)
2 Hücre ve genel fizyoloji-II (hücre, hücre zarından geçiş ve taşınma mekanizmaları)
3 Membran potansiyelleri ve aksiyon potansiyelleri (nöron, aksiyon potansiyeli, sinaps)
4 Merkezi sinir sistemi (beyin, beyin zarları, beyin omurilik sıvısı, omurilik, refleks)
5 Periferik sinir sistemi (kranial sinirler, spinal sinirler, pleksus kavramı, dermatom)
6 Otonom sinir sistemi (sempatik ve parasempatik sinir sistemleri)
7 Ağrı fizyolojisi ve uyku (ağrı tipleri ve ağrı yolları, özel ağrı formları, uyku, eeg, uyku bozuklukları)
8 Ara Sınav
9 Duyu fizyolojisi-I (deri, duyu reseptörleri, görme, görme yolları, akomodasyon, pupilla refleksi)
10 Duyu fizyolojisi-II (işitme ve denge, corti organı, vestibüler sistem, koku duyusu, tat duyusu)
11 Kas fizyolojisi-I (iskelet kası, motor ünite, nöromusküler ileti, kas lif tipleri, kas kasılma çeşitleri)
12 Kas fizyolojisi-II (hareketin sinirsel kontrolü, refleks, düz kas, düz kas kasılma mekanizması)
13 Kan fizyolojisi-I (kanın görevleri, kan hücreleri, hemoglobin, demir metabolizması)
14 Kan fizyolojisi-II (kemotaksi, inflamasyon, bağışıklık, kan grupları, hemostaz ve kan pıhtılaşması)
15 Çalışma haftası
16
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Arasınav ve Hazırlığı 14 2 28
Final ve Hazırlığı 14 2 28

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6