Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 KMY1033 Temel Kimya Zorunlu 1 5,00 3 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Madde ve maddenin özellikleri, kimyasal kavramlar ve kimyasal tepkimelerin oluşumları hakkında bilgi edinmeyi amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

1-Maddenin özellikleri ve ölçümü 2- Atomlar ve atom kuramı 3- Kimyasal bileşikler 4- Kimyasal tepkimeler 5- Sulu çözelti tepkimelerine giriş 6- Gazlar 7- Atomun elektron yapısı 8- Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri 9- Kimyasal bağ I : Temel kavramlar 10- Kimyasal bağ II : Bağ kuramları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar,Petrucci, Harwood, Herring Co., New York.Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy.Palme Yayıncılık

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HASAN KILIÇ
Ofis/Oda No C427
Telefon 02167773358
E - Posta hkilic@marmara.edu.tr
Web https://avesis.marmara.edu.tr/hkilic
Öğrenci Görüşme Saatleri perşembe 9-11:50 , 15:00-15:50

Öğrenme Çıktıları

  • Madde, maddenin özellikleri ve ölçülmesini öğrenir.
  • Kimyasal reaksiyonları ve stokiyometriyi öğrenir.
  • Atomlarda elektronların dağılımlarını öğrenir.
  • Kimyasal bağ ve bağ teorilerini öğrenir.
  • Peryodik tablo ve atomik özellikleri öğrenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Madde nedir
2 Maddenin özellikleri ve katı, sıvı, gaz halleri
3 Atom ve özellikleri
4 Elementlerin sınıflandırılması
5 Peve özellikleri peryodik sistem
6 Oksitlenme
7 Asitler
8 Ara sınav
9 Bazlar
10 Tuzlar
11 Elektroliz, iyon, iyonlaşma
12 Soygazlar
13 Karbon ve karbonlu bileşikler
14 Sulu çözeltiler
15 Kimyasal reaksiyonları ve stokiyometri
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 8 112
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5