Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN1002 Temel Sağlık Bilgisi Zorunlu 2 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Temel sağlık ilkelerini (sağlık, hastalık, kişisel hijyen, ruh ve beden sağlığı, sağlıklı hayatın temeli, sağlığa zararlı alışkanlıklar vb. konular), vücut sistemleri ile ilgili kavramları, hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenerek bu konuları sağlık hizmeti sunumu ile ilişkilendirmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Türkçe

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözlü anlatım, interaktif, beyin fırtınası, soru-cevap tekniği

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güncel makaleler, ders notları www.saglik.org.tr, www.who.int

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık, hastalık kavramlarını öğrenir, tanımlar.
  • Kişisel hijyen önemini kavrar, sağlık hizmetlerinin yönetiminde önemini ilişkilendirir.
  • Beden sağlığının önemini kavrar, sağlık hizmetlerinin yönetiminde önemini ilişkilendirir.
  • Bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan kronik hastalıkları tanımlar, sağlık hizmetleri sunumunda önemini ilişkilendirir.
  • Sunulan sağlık hizmetlerinde branşlarla ilgili hastalıkları ve tanı-tedavi yöntemlerini bilir, sağlık yönetiminde hizmet sunumunun önemini kavrar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin tanıtımı, amaçları, sağlık, hastalık kavramları, tanımları, tarihsel süreç
2 Kişiye yönelik koruyucu sağlık bilgisi
3 Kişiye yönelik koruyucu sağlık bilgisi
4 Asepsi, antisepsi, çevreye yönelik koruyucu sağlık bilgisi
5 Asepsi, antisepsi, çevreye yönelik koruyucu sağlık bilgisi
6 Sağlığa zarar veren davranışlar
7 Sağlığa zarar veren davranışlar
8 Ara Sınav Haftası
9 Dermatolojik hastalıklar ile ilgili temel kavramlar
10 Göz, kulak hastalıkları ile ilgili temel kavramlar
11 Ortopedi ve travma hastalıkları ile ilgili kavramlar
12 Sindirim sistemi, endokrin sistem hastalıkları ile ilgili kavramlar
13 Solunum sistemi, kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgili temel kavramlar
14 Romatizmal hastalıklar ile ilgili temel kavramlar
15 Nörolojik hastalıklar ile ilgili temel kavramlar
16 Çalışma Haftası, genel tekrar
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 15 15
Sunum ve Hazırlığı 1 15 15
Araştırma ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5