Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 HUK3051 Ticaret Hukuku II Zorunlu 5 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Kıymetli evrak hukuku ve son gelişmeler ile bilhassa kambiyo senetleri ve uygulamasını öğrencilere kavratmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kıymetli evrak özellikle kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) ve şartları, ciro, kabul, aval, ödeme, asıl ve başvuru borçluları , ödemenin kapsamı ile zamanaşımı konuları bu ders kapsamında işlenmektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Yüzyüze yazılı ve sözlü anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt, pratik olay çözümü.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Ergun Tuna-Yrd.Doç.Dr.Diğdem Göç Gürbüz, Ticaret Hukuku Prensipleri, Cilt:III, Kıymetli Evrak

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri DİĞDEM GÖÇ GÜRBÜZ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kıymetli evrak, adi senet, havale kavramları öğrenilir
  • Kambiyo senetleri, bono, poliçe ve çekin şekil şartları ve uygulaması öğrenilir
  • Şirket pay senetleri, emtia senetleri öğrenilir
  • Kıymetli evrakın özel takip usulü öğrenilir
  • Karşılıksız çek düzenlemesinin hukuki ve cezai sonuçları öğrenilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanım, Kıymetli Evrakı Adi senetten ayıran farklar,Kıymetli Evrakı düzenleyen sistemler, sınıflandırılması, Kıymetli Evrakın hukuki fonksiyonu, tahvili, hakkın doğumu, etkisinin sona ermesi, birleştirilmesi,
2 Kambiyo senedinde ehliyet, temel borç ilişkisi, havale
3 Poliçe tanım, zorunlu şartlar,
4 Poliçede ikame şartlar, ikincil şartlar, önemli olmayan hususlar,
5 Poliçe ile ilgili diğer hususlar
6 Poliçede kabul
7 Poliçede aval
8 Ara Sınav Haftası
9 Poliçede devir
10 Poliçede Ödeme, kabul ve ödemeden kaçınma ve başvuru hakkı, Poliçede ihbar, başvuru hakkının düşmesi, araya girme, poliçenin nüsha ve sureti,
11 Poliçede Zamanaşımı, sebepsiz zenginleşme, devir, Kambiyo senedi davası,
12 Emre yazılı havale ve bono tanım, şartları, Bonoya uygulanacak, uygulanmayacak poliçe hükümleri, emre yazılı ödeme vaadi
13 Çek tanım, şartlar, Çek keşidesi için gerekli şartlar, çeşitleri, devir, çekin teyidi, Çekte ödeme,
14 Çek karşılığının ödenmemesi, cayma, başvuru hakkı, sahte çek, nüsha, zamanaşımı, Çekte uygulanacak poliçe hükümleri
15 Emtia senetleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Arasınav ve Hazırlığı 30 1 30
Final ve Hazırlığı 45 1 45

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi