Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 YON4012 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplam kalite yönetimine ilişkin teori ve uygulanan modeller ile Türkiye'deki kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde toplam kalite uygulamalarına ilişkin güncel bilgilerin sunularak, öğrencilerin toplam kalite yönetimi ve bu konuda uygulanan modeller konusunda bilgi ve uygulama yeteneğine sahip olmalarını sağlamak, vizyonlarını, problem çözme ve yönetim becerilerini geliştirmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Toplam kalite yönetiminin tanımı, tarihsel gelişimi, temel unsurları ve öncüleri, toplam kalite yönetiminin faydaları ve kamuda uygulanabilirliği, toplam kalite yönetiminde katılım yöntemleri, kalite çemberleri ve problem çözme yöntemleri, toplam kalite yönetimi konusunda geliştirilen ve günümüzde uygulanan modeller, EFQM Mükemmellik Modeli ve Türkiye uygulaması, Türkiye'deki kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde toplam kalite yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli uygulama örnekleri.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Konu anlatımı, soru-cevap, okuma, tartışma, ödev hazırlama ve uygulama çalışmaları, deneyim ve uygulama örneklerinin paylaşımı.

Staj Durumu

Yok.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ülkü Arıkboğa, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi, Orion Kitabevi, Ankara, 2016. Canan Çetin, Toplam Kalite Yönetimi, 4. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013. İsmail Efil, Toplam Kalite Yönetimi, Dora Basım, Bursa, 2010. EFQM Mükemmellik Modeli 2013, EFQM ve Kalder, 2013. Deming, Krizden Çıkış, Kalder, İstanbul, 2014. Masaaki İmai, Kaizen: Japonya'nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı, Kalder Yayınları, İstanbul, 2014.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Toplam kalite yönetimi, bu konuda günümüzde uygulanan modeller ve Türkiye uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.
  • Toplam kalite yönetim felsefesinin ve bu konuda geliştirilen modellerin faydaları ve kamu yönetiminde uygulanabilirliği konusunda tartışabilir.
  • Toplam kalite yönetiminde uygulanan katılım yöntemleri ve problem çözme tekniklerini öğrenir ve uygulama becerisine sahip olur.
  • İletişim becerilerini ve takım çalışması yeteneğini geliştirir.
  • Fikrini topluluk önünde savunabilme becerisi kazanır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Toplam Kaliteye Giriş (Kalite ve Toplam Kalite Kavramları, Toplam Kalite Yönetiminin Önemi ve Faydaları
2 Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları
3 Toplam Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
4 Toplam Kalite Yönetiminin Öncüleri
5 Toplam Kalite Yönetiminin Öncüleri (Okuma Parçası ve Tartışma)
6 Kaizen Felsefesi-Okuma Parçası ve Tartışma
7 Kalite Yönetim Modelleri ve Ödülleri
8 Ara Sınav Haftası
9 EFQM Mükemmellik Modeli
10 EFQM Mükemmellik Modeli
11 EFQM Mükemmellik Modeli Türkiye Uygulaması
12 EFQM Mükemmellik Modeli Kamu Yönetimi ve Belediye Örnekleri
13 EFQM Mükemmellik Modeli Kamu Yönetimi ve Belediye Örnekleri
14 Kalite Çemberleri ve Problem Çözme Teknikleri
15 Kalite Çemberleri ve Problem Çözme Teknikleri (Uygulama Çalışması)
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 6 84
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Sunum ve Hazırlığı 1 4 4
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi