Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 BDY3005 Toplu Beslenme Sistemlerine Giriş Zorunlu 5 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir, bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, menü yönetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri ve iş güvenliği.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Kinton R, Ceserani V, Foskett D, The Theory of Catering, Eighth edition, Hodder & Stoughton, London, 1995. 2- Spears MC, Foodservice Organizations A managerial and Systems Approach, Prentice Hall Englewood Cliffs, Ohio, 1995. 3- Feinstein A H, Stefanelli J M. Purchasing, Selection and Procurement ort he Hospitality Industry, Fifth Edition , John Wiley & Sons Inc, London, 2002 4- Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara,1995

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA ESRA GÜNEŞ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Yönetici diyetisyen olma becerisini kazanır
  • Toplu beslenme süreçlerine ilişkin edindikleri bilgiler doğrultusunda menü denetimi ve mutfak modernizasyonun yapılabilme yetisini kazanır
  • Bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini öğrenir
  • Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri olan yemek verilmesini öğrenir.
  • Menü yönetimini öğrenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Toplu beslenme tanımı, önemi ve toplu beslenme yapan kurumların sınıflandırılması
2 Toplu beslenme sistemleri, yeni üretim sistemleri
3 Toplu beslenme sistemlerinde yönetim ve organizasyon
4 Toplu beslenme sistemlerinde yöneticilik
5 Toplu beslenme sistemlerinde çalışan personelin görev tanımları
6 Toplu beslenme sistemlerinde mutfak ve yemekhane planlama
7 Mutfaklarda kullanılan araç-gereçlerin seçimi
8 Mutfaklarda kullanılan araç-gereçlerin bakım ve temizliği Araç-gereçlerin kullanım talimatlarının hazırlanması
9 Ara Sınav
10 Menü yönetimi
11 Standart Yemek tarifleri ve denetimi
12 Satın Alma Teknikleri
13 Depolar, özellikleri ve depolama teknikleri
14 İş güvenliği
15 Ders Tekrarı
16 Final Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Proje ve Hazırlığı 14 1 14
Ödev ve Hazırlığı 14 1 14
Sunum ve Hazırlığı 14 2 28
Seminer ve Hazırlığı 14 2 28
Demo ve Hazırlığı 14 1 14
Araştırma ve Hazırlığı 14 1 14
Rapor ve Hazırlığı 14 2 28
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi