Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 6 1,00 0 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun sorunlarını farkına varması ve takım çalışmasını öğrenmek

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Toplumsal farkındalık projeleri oluşturma, sivil toplum örgütlerini tanıma ve birlikte çalışma, etkinlikler geliştirme, çözüme yönelik hızlı karar alma, insiyatif kullanma,empati yapma

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Uygulama

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Farkındalık ve gönüllülük faaliyetleri üzerine yazılmış raporlar, araştırmalar,istatistik verileri,broşürleri gibi süreli ve süresiz yazılı çalışmalar, internet üzerinden STK'ların yayınlarının

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Toplumun içinde yaşarken farkındalık oluşturmak
  • Toplumsal duyarlılığı kendinde ve çevresinde geliştirmek
  • Gönüllü çalışmayı öğrenme ve takım çalışması yapmak
  • Hedef kitlelere çözüme yönelik projeler hazırlamak
  • Topluma hizmet proje çalışmalarında aktif rol almak
  • Topluma hizmet proje çalışmalarında aktif rol alır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Topluma Hizmet uygulamalar dersi mevzuatı bilgilendirmesi
2 Ders ve projelerle ilgili bilgilendirme.Sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı
3 Sivil toplum kuruluşları, farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile görüşme sürecinin başlangıcı Sivil toplum kuruluşları, farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile görüşme sürecinin başlangıcı
4 Proje taslaklarının degerlendirmesi
5 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
6 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
7 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
8 Ara Sınav Haftası
9 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
10 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
11 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
12 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
13 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
14 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
15 Çalışmaların rapor halinde sunulması ve değerlendirilmesi
16 Çalışmaların rapor halinde sunulması ve değerlendirilmesi
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Proje ve Hazırlığı 1 1 1
Rapor ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6