Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 BDY3003 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması Zorunlu 5 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplum beslenmesi, toplum ve bireyerin beslenme durumunun saptanması

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

• Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi Beslenme durumunu saptama yöntemleri • Beslenme antropometrisi • Klinik belirtiler • Biyomarkerlar:Biyokimyasal ve hematolojik yöntemler • Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları • Besin tüketim araştırmaları • Ekolojik etmenler

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, tartışma, laboratuar uygulaması, proje çalışmaları

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Margetts BM, Nelson M (1997). Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford University Press, Oxford, 2nd Ed. -Gibson RS (2005). Principles of Nutritonal Assessment. Oxford University press, Newyork, 2nd Ed. -Willett W (1998). Nutritional Epidemiology. Oxford University Press. NewYork, 2nd Ed. -Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Community Nutritional Assessment. Oxford University Press, Oxford, 1989. -Lee RD, Nieman DC (2003). Nutritional Assessment. McGrawhill, Boston , 3rd Ed. -Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması; Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA ESRA GÜNEŞ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Toplumda özellikleri olan grupların beslenme sorunlarını, nedenlerini öğrenir.
  • Toplumda özellikleri olan grupların çözüm yollarını öğrenir.
  • Ulusal besin ve beslenme politikalarının hazırlanması ve uygulanması konularında bilgi kazanır.
  • Beslenme durumunu saptamaya yöneli metodları uygular.
  • Antropometrik ölçümleri bireylere uygular.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dünya'da ve Türkiye'de görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi
2 Protein - Enerji Malnütrisyonu
3 Şişmanlık
4 Diyete Bağlı Kronik Hastalıklar
5 Demir yetersizliği anemisi
6 İyot yetersizliği hastalıkları
7 Diş çürükleri
8 Çinko yetersizliği
9 Ara Sınav
10 Raşitizm, osteomalasi, osteoporoz ve D vitamini yetersizlikleri
11 Folik asit yetersizliği,
12 Risk gruplarında beslenme I (işçi beslenmesi)
13 Risk Gruplarında Beslenme II Çocuk-Gebe Beslenmesi
14 Afet durumlarında beslenme, müdahale programları,
15 Ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları I
16 Ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları II
17 Ders Tekrarı
18 Final Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Proje ve Hazırlığı 14 1 14
Ödev ve Hazırlığı 14 1 14
Sunum ve Hazırlığı 14 1 14
Seminer ve Hazırlığı 14 2 28
Demo ve Hazırlığı 14 1 14
Araştırma ve Hazırlığı 14 2 28
Rapor ve Hazırlığı 14 2 28
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi