Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 BDY3004 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji Zorunlu 6 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Ülkemizde ve Dünya’da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi afet durumlarında beslenme, müdahale programları, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ülkemizde ve Dünya’da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi (protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği, risk gruplarında beslenme(işçi, yaşlı beslenmesi vb), afet durumlarında beslenme, müdahale programları, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, tartışma, laboratuar uygulaması, proje çalışmaları

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Margetts BM, Nelson M (1997). Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford University Press,Oxford, 2nd Ed. • Gibson RS (2005). Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork, 2nd Ed. • Willett W (1998). Nutritional Epidemiology. Oxford University Press. NewYork, 2nd Ed. • Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Community Nutritional Assessment. Oxford University Press, Oxford, 1989. • Lee RD, Nieman DC (2003). Nutritional Assessment. McGrawHill, Boston, 3rd Ed. • Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA ESRA GÜNEŞ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Toplumda özellikleri olan grupların beslenme sorunlarını öğrenir.
  • beslenme sorunlarının nedenlerini ve çözüm yollarını öğrenir.
  • ulusal besin ve beslenme politikalarının hazırlanması ve uygulanması konularında bilgi ve beceri kazanır.
  • Toplumda beslenme durumunun saptanmasında methodlar uygulamayı öğrenir.
  • Kişilerin antropometrik ölçümlerini öğrenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Ülkemizde ve Dünya’da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi
2 protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık
3 diyete bağlı kronik hastalıklar
4 diyete bağlı kronik hastalıklar
5 diyete bağlı kronik hastalıklar
6 demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, ,
7 diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz
8 Ara sınav hazırlık
9 Ara sınav
10 vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği,
11 risk gruplarında beslenme(işçi, yaşlı beslenmesi vb)
12 risk gruplarında beslenme(işçi, yaşlı beslenmesi vb)
13 afet durumlarında beslenme
14 müdahale programları
15 ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları
16 ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları
17 Final sınav hazırlık
18 Final Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Proje ve Hazırlığı 14 1 14
Ödev ve Hazırlığı 14 1 14
Sunum ve Hazırlığı 14 1 14
Seminer ve Hazırlığı 14 1 14
Demo ve Hazırlığı 14 1 14
Araştırma ve Hazırlığı 14 1 14
Rapor ve Hazırlığı 14 1 14
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi