Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 PAZ4010 Tüketici Davranışları Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere tüketici davranışlarının temel ilkelerinin anlatılmasının yanında, tüketici satın alma davranışının incelenmesi, tüketici davranış modellerine giriş, bir araştırma disiplini olarak tüketici davranışları ve pazarlama biliminde tüketici odaklı yaklaşımın kavranmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu derste tüketici davranışları, pazarlamanın bir disiplini olarak ele alınmaktadır. Tüketici davranış modelleri, tüketici satın alma davranışı, satın alma ve deneyim, tüketici davranışı araştırmaları ve tüketici kararları incelenmektedir. Bunun yanında alışveriş davranışı, yeniliklerin yayılması örgütsel satın alma davranışları tüketici davranışları bağlamında incelenmektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Yüz yüze, soru-cevap, tartışma, örnek olay, uygulama yaptırma.

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Global ve Yerel Yaklaşım, Seçkin Yayınları, 5. Baskı, İstanbul 2013.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA MÜGE ARSLAN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Pazarlama Disiplini Olarak Tüketici Davranışlarını Öğrenme
  • Tüketici Kararlarının Kapsamı
  • Satın Alma Davranışı Türlerini Anlama
  • Tüketici Karar Verme Sürecini Öğrenme
  • Tüketici Davranış Modellerini Kavrama

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tüketici Davranışlarına Giriş
2 Pazarlama Disiplini Olarak Tüketici Davranışları
3 Tüketici Davranış Modelleri
4 Tüketici Satın Alma Davranışı Kavramı
5 Satın Alma ve Deneyim
6 Tüketici Davranışı Araştırmaları
7 Tüketici Kararlarının Kapsamı
8 Ara Sınav Haftası
9 Tüketici Karar Verme Süreci
10 Alışveriş Davranışı
11 Yeniliklerin Yayılması ve Konumlandırma
12 Örgütsel Satın Alma Davranışı
13 Uygulama Dersi Haftası
14 Ders Çalışma Haftası
15 Yarı Yıl Sonu Sınavı
16
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 30 90
Arasınav ve Hazırlığı 3 6 18
Final ve Hazırlığı 3 6 18

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi