Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler vermek; Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek.; Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek.; Yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak.; Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmak.; Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.; Bilimsel,eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, düşünme alışkanlığı kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, örnekleri; ilmi araştırma yöntemleri. Konu, amaç, ana düşünce, ilmî dil, plân. Dilekçe yazımı. Tutanak, deneme. Fıkra, makale, tenkit, tanıtma. Mektup, hatırat. Özgeçmiş, biyografi. Seyahatname, sohbet, röportaj, nutuk. arasınav Sınav kağıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma. Tiyatro, masal, şiir. Hikâye, roman. Konferans, bildiri, rapor, ilmî araştırma. İlmî araştırma yöntemleri: Kitap, kütüphane ve bilgisayardan faydalanma, okuma, not alma. Bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği:dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd. Bibliyografya çeşitleri ve kuralları. Dipnot kuralları. Yılsonu sınavı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Beyin Fırtınası.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Dili Kitabı. Editör: Gülden Sağol Yüksekkaya. Duyap Yayıncılık.İstanbul, 2006. Demir, Nurettin ve Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayıncılık. Yükseköğretim Kurulu (1990). Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA ESRA GÜNEŞ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını açıklar.
  • Sözlü anlatımda başarılı olmanın yollarını açıklar.
  • Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirir.
  • Karşılıklı iletişim kurar ve takım çalışması yapar.
  • Bilimsel bir konuyu araştırır ve sunma becerisini arttırır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Konu, amaç, ana düşünce, ilmî dil, plân.
2 Dilekçe yazımı.
3 Tutanak, deneme.
4 Fıkra, makale, tenkit, tanıtma.
5 Mektup, hatırat.
6 Özgeçmiş, biyografi.
7 Seyahatname, sohbet, röportaj, nutuk.
8 Arasınav
9 Sınav kağıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma.
10 Tiyatro, masal, şiir.
11 Hikâye, roman.
12 Konferans, bildiri, rapor, ilmî araştırma.
13 İlmî araştırma yöntemleri: Kitap, kütüphane ve bilgisayardan faydalanma, okuma, not alma.
14 Bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği:dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd. Bibliyografya çeşitleri ve kuralları.
15 Dipnot kuralları.
16 Çalışma haftası
17 Yılsonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Arasınav ve Hazırlığı 2 1 2
Final ve Hazırlığı 2 1 2

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5