Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 ISL4026 Türk İş Sistemi Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, öğrencilerin, mezun olduktan sonra içinde yer alacakları ve\veya üzerine bilgi üretecekleri Türk iş sisteminin temel niteliklerini anlama ve kavrama yeteneklerini geliştirmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders, Türkiye'de işletmeciliğin tarihini Osmanlı'nın son döneminden günümüze kadarki aralıkta ele alarak, bu tarih sürecinde politik ve iktisadi çevrelerde yaşanan değişimlerin ulusal iş sistemini ve buradan hareketle Türkiye'de işletmeciliği nasıl etkilediğini açıklamaktadır. Bu bağlamda, sermayenin dönemler içinde el değiştirmesi, holding yapılarının kuruluşu, 1980 sonrası dönemde küreselleşmenin etkisiyle yaşanan değişimler gibi konular ulusal iş sistemi kuramları bağlamında ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders, ders öncesinde yapılacak okumaların sınıf ortamında tartışılması ve öğretim elemanın ders anlatımına ek olarak vize sonrasından itibaren her hafta yapılacak sunumlarla işlenecektir. Bu sunumlar, Türk iş sisteminin önemli aktörleri olan Koç Holding, Sabancı Holding, Eczacıbaşı Holding, Toprak Holding, Kombassan Holding, Ülker Grubu, Sanko, Tüsiad ve Müsiad gibi kurumları kapsamaktadır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Selami Sargut ve Şükrü Özen, Makro Örgüt Kuramları içinde Makrokurumsal Bakış Açısı: Bir Değerlendirme syf. 331-378 Doç.Dr. Ahmet Kal'a - İstanbul Esnaf Tarihi Tahlilleri: İstanbul Esnaf Birlikleri ve Nizamları 1 İTO: Lonca'dan Oda'ya Korkut Boratav, Türkiye'nin İktisadi Tarihi, syf. 11-28 Ayşe Buğra, Devlet ve İşadamları İlhan Tekeli ve Gökhan Menteş, Türkiye'de Holdingleşme ve Holding Sistemlerinin Mekandaki Örgütlenmesi, Toplum ve Bilim, 4 Ayşe Buğra ve Osman Savaşkan, Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EYÜP AYGÜN TAYŞİR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Türk iş sistemini özgün kılan özellikleri kavrar. Holding tipi örgütlenme hakkında detaylı bilgi sahibi olur. Makro kurumsal çevrenin bir ülkedeki iş sistemini nasıl şekillendirdiğini bilir. Siyaset - işadamı etkilişimi ve ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. Meslek örgütlerinin iş sistemi üzerindeki etkisini kavrar. Türk iş sistemini özgün kılan özellikleri kavrar.
  • Holding tipi örgütlenme hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
  • Makro kurumsal çevrenin bir ülkedeki iş sistemini nasıl şekillendirdiğini bilir.
  • Siyaset - işadamı etkilişimi ve ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Meslek örgütlerinin iş sistemi üzerindeki etkisini kavrar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Derse ilişkin genel bilgiler ve temel kavramlar
2 Ulusal iş sistemi kavramı
3 Osmanlı'nın son döneminde İş Sistemi: Kapitülasyonlar, Türk tüccarlar, Osmanlı'da esnaflar
4 Cumhuriyet Dönemi Türk girişimci sınıfının oluşumu
5 Türkiye'de iş sistemini biçimlendiren ekonomi politikası ve süreçleri ve özel girişimciliğe dayalı bir ekonominin hazırlığı
6 TÜSİAD: Türk iş sistemindeki yeri ve etkisi
7 Türk iş sisteminde egemen örgüt yapısı: Holdingler
8 Ara Sınav Haftası
9 24 Ocak 1980 kararları ve dışa açık ekonomiye geçiş
10 Türkiye'de İşçi ve İşveren Sendikaları
11 Dışa Açık Ekonomide Holdingler
12 Türk iş sisteminde 1980 sonrası dönemde beliren yeni sermaye çevreleri ve kurdukları holdingler
13 MÜSİAD, TURKONFED, ASKON: Türk iş sistemindeki yeri ve etkileri
14 Türk İş Sisteminde 2000'li Yıllar: KİK'de Yapılan Değişiklikler, Yeni İşletme Grupları, Özelleştirme, KOBİ'ler...
15 Değerlendirme
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev ve Hazırlığı 3 15 45
Sunum ve Hazırlığı 1 12 12
Arasınav ve Hazırlığı 1 6 6
Final ve Hazırlığı 1 6 6

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi