Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 MUH4021 Türkiye Muhasebe Standartları I Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Finansal Raporlama Standartları hakkında bilgi sahibi olmaları.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yayınlanmış standartlar.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ara sınav, Final

Staj Durumu

yok.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları, Prof.Dr. Gürbüz Gökçen, Prof.Dr.Başak Ataman, Prof Dr.Cemal Çakıcı

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BANU TARHAN MENGİ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Kavramsal Çerceve hakkında bilgi sahibi olur.
  • Yapısal mantık hakkında bilgi sahibi olur.
  • Gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Muhasebe Kayıtları hakkında bilgi sahibi olur.
  • Muhasebe Standartları hakkında bilgi sahibi olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Uluslararası Standartların Doğuşu ve Gelişimi
2 UFRS Yapısal Mantığı
3 Kavramsal Çerçeve
4 TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
5 TMS 18 Hasılat
6 TMS 2 Stoklar
7 TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
8 Ara Sınav Haftası
9 TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
10 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
13 TMS 37 Karşılıklar,Koşullu Borçalar,Koşullu Varlıklar
14 TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
15 TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 12 4 48
Araştırma ve Hazırlığı 10 3 30
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi