Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 MUH4022 Türkiye Muhasebe Standartları II Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin bilgiler vermek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Örnek Olay

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürbüz Gökçen, Başak Ataman, Cemal Çakıcı, Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları, Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2016 Barry Epstein, Eva K. Jermakowicz, 2010 Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons, Inc., 2010 Hennie Van Greuning, International Financial Reporting Standards: A Practical Guide, The World Bank, Washington, 2009 A. Nandakumar, T.P. Ghosh, K.J Mehta and Y.A Alkafaji, Understanding IFRS Fundamentals, John Wiley & Sons, Inc., USA, 2010

Dersin Web Sayfası

www.kgk.gov.tr www.ifrs.org

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BAŞAK ATAMAN GÖKÇEN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını öğrenirler.
  • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının nasıl uygulandığını öğrenirler.
  • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında yer alan finansal tabloların nasıl hazırlanacağını öğrenirler.
  • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının finansal tablolara etkisini öğrenirler.
  • Uluslararası finansal raporlama standartları uygulamaları ile Türkiye uygulamalarını karşılaştırabilirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Giriş
2 TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
3 TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
4 TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
6 TMS 2 Stoklar
7 TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
8 Ara Sınav Haftası
9 TMS 7 Nakit Akış Tabloları
10 TMS 18 Hasılat
11 TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
12 TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
13 TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
14 TMS 12 Gelir Vergileri
15 Uygulama
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Proje ve Hazırlığı 0 0 0
Ödev ve Hazırlığı 0 0 0
Laboratuvar ve Hazırlığı 0 0 0
Atölye ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 0 0 0
Seminer ve Hazırlığı 0 0 0
Demo ve Hazırlığı 0 0 0
Araştırma ve Hazırlığı 0 0 0
Rapor ve Hazırlığı 0 0 0
Arasınav ve Hazırlığı 1 24 24
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Final ve Hazırlığı 1 48 48

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi