Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE2069 Uluslararası Ebelik Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplumun kültürel özelliklerini ve kültürel değişimlerini tanımasını sağlayarak; primer olarak kadın, yenidoğan ve çocuğun, sekonder olarak da aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde transkültürel ebelik bakımının önemini vurgulayarak transkültürel ebelik bakımına yönelik yaklaşımları öğretmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

1.Ebelik mesleğinin özellikleri, evrensel kavramı ve durumu 2.Kültür kavramı ve kültür kuramları ve ebelik 3.Kültürel tutumlar, ön yargılar,ayrımcılıklar ve ebelik 4.Bakım vermede kültürün önemi, kültürel değerlerin etkisi ve ebelik 5.Bakım verdiği bireyin yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini tanımada ebeler 6.Değer yargıları inanç sistemlerinin bireyin yaşamına etkisi ve ebelik 7.Birey/aile/toplumun kültürüne özgü bakım gereksinimleri ve ebelik 8.Cinsiyet, etnik ve nesil farklılıklarında ebelik

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Beyin Fırtınası, Ders Gösteri, Gözlem, Okuma, Ödev, Mesleki Faaliyet, Rol Oynama/Dramatize Etme, Soru-Yanıt

Staj Durumu

Dersin stajı yoktur

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık, Hastalık ve Kültür Etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,2006;9(3):72-87. 2.Transkültürel Hemşirelik ve Ebelik Sempozyum Kitabı, 2009 3.Bayık Temel A. Kültürlerarası Hemşirelik Eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,2008;11(2):92-101.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZÜMRÜT BİLGİN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde ebelik mesleğinin tarihsel gelişimini, tanımını, rollerini, yasal hak ve sorumluluklarını açıklayabilir Ulusal ve uluslararası düzeyde ebelik mesleğinin tarihsel gelişimini, tanımını, rollerini, yasal hak ve sorumluluklarını açıklayabilecek.
  • Ebelikle ilgili uslararası göstergeleri, politikaları ve kuruluşları bilir
  • Bakım vermede kültürün önemini, kültürel değerlerin etkisini kavrar
  • Bakım verdiği bireyin yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini tanır
  • Bakım gereksinimlerinin birey/aile/toplumun kültürüne özgü karşılanması için beceri kazanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde ebelik mesleğinin tarihsel gelişimini, tanımını, rollerini, yasal hak ve sorumlulukları 2. Themes and customs and existing cultural structures and midwifery 3. Cultural attitudes, prejudices, discriminations and midwifery 4. Cultural significance, cultural influences and midwifery 5. The definition of the cultural characteristics of the society inhabited by the individual 6. The effect of belief systems on the individual's life and midwifery 7. Specific care needs and midwifery for individual / family / community culturally Gelenek ve görenekler, kültürel yapılar, tutumlar, önyargılar ve ayrımcılıklar
3 İnsan ve sosyo-kültürel yapı: kültürel farklılıklar ve benzerlikler ve ebelik
4 Gelenek ve görenekler, kültürel yapılar, tutumlar, önyargılar, ayrımcılıklar ve ebelik
5 Sağlık, hastalık ve kültürel etkileşim ve ebelik
6 Kültürlerarası bakımda modellerin kullanımı ve kültürü temel alan sağlık bakım modelleri
7 Transkültürel sağlık ve ebelik modelleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Küresel sağlık sorunları ve ebelik
10 Göç ve göçün kültürel etkisi ve ebelik
11 Farklı Kültürlerde kadın ve ebe İlişkisi
12 Kültür ve değişim ilişkisi
13 Türkiye de gebelik ve lohusalık dönemine yönelik geleneksel/kültürel uygulamalar
14 Türkiye de yenidoğan dönemine yönelik geleneksel/kültürel uygulamalar
15 Yarı Yıl Sonu Sınavı
16
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Proje ve Hazırlığı 0 0 0
Ödev ve Hazırlığı 1 2 2
Laboratuvar ve Hazırlığı 0 0 0
Atölye ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 1 3 3
Seminer ve Hazırlığı 0 0 0
Demo ve Hazırlığı 0 0 0
Araştırma ve Hazırlığı 1 2 2
Rapor ve Hazırlığı 1 5 5
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5