Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM2059 Uluslararası Hemşirelik Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciye uluslararası alanda sağlık bakımına ilişkin bilgi, ve farkındalık kazandırmaktır

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Uluslararası Hemşirelik hakkında genel bilgi, Uluslararası Hemşirelik Kuruluşları, Hemşirelikte Sınıflandırma Sistemleri, Hemşirelikte Ortak Dil Kullanımı, Kültür ve Çeşitlilik, İnsan, Sağlık, Hastalık ve Kültür, Kültürlerarası Hemşirelik, Uluslarası Sağlık Turizmi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Konferans, soru yanıt, beyin fırtınası,

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aştı TA, Karadağ A.(editörler). Hemşirelik Esasları . Akademi Basın Yayıncılık, İstanbul 2012 Ay FA. (ed). Temel Hemşirelik, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, İstanbul Tıp Kitabevi, 2007 Craven RF, Hirnle C, Jensen S. Fundamentals of Nursing: Human Health and Function. Uysal N, Çakırcalı E.(çev. ed) Hemşirelik Esasları, Palme Yayıncılık,Yedinci baskıdan çeviri, 2015 Seviğ Ü, Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik.İstanbul Tıp Kitabevi, 1.baskı. İstanbul, 2012

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Uluslararası Hemşireliği bilir ve tartışır.
  • Uluslararası sağlık kuruluşlarını bilir.
  • Hemşirelikte sınıflandırma sistemlerini, ortak dil kullanımını bilir ve tartışır.
  • Kültürlerarası hemşirelik yaklaşımını planlar,
  • uluslararası hasta yönetiminin öneminin farkına varır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Uluslararası Hemşirelik hakkında genel bilgi
2 Uluslararası Hemşirelik Kuruluşları Uluslararası Hemşirelik Kuruluşları Uluslararası Hemşirelik Kuruluşları
3 Hemşirelikte Sınıflandırma Sistemleri
4 Hemşirelikte Ortak Dil Kullanımı
5 Kültür ve Çeşitlilik
6 İnsan, Sağlık, Hastalık ve Kültür
7 Kültürlerarası Hemşirelik
8 Ara Sınav Haftası
9 Kültürlerarası İletişim
10 Hemşirelik Araştırmalarında Kültürlerarası Yaklaşımlar
11 Bakımda Kültürel Güvenlik
12 Kültürlerarası Etik Yaklaşımlar
13 Bakımda Kültürel Yeterlilik İçin Uygulama Standartları
14 Uluslarası Sağlık Turizmi
15 Uluslararası Hasta Yönetimi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi