Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 ISL4013 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders sizlere, uluslararası çevrede iş ve yöneticilik yapmayı kolaylaştıracak kuram ve uygulamalar konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders, • Küreselleşmenin ülkeler ve işletmeler için ne anlama geldiğini ve iş çevresini geçmişe göre nasıl farklılaştırdığını, • Ülkelere ilişkin farklı politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel (doğa) koşullarının işletmeleri ve yöneticileri nasıl etkileyebileceğini, • Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslar arası kuruluşların işletmelerle karşılıklı etkileşimini, • Farklı ülkelerdeki yerel koşulların ve etik farklılıkların işletmeler ve yöneticiler üzerindeki etkilerini, İlgili kuramlar ve uygulamadan örnekler ışığında ele alarak incelemeyi amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak günümüzde mikro, meso ve makro düzeylerdeki örgütler arası ilişkiler, örgütlerin yerleşik oldukları ve/veya ilk kuruluşlarını gerçekleştirdikleri ülke sınırlarının ötesine taşınmıştır. Bu nedenle, işletme bilgisi ile donatılması hedeflenen bireylerin uluslararası bir çevrede iş ve yöneticilik yapmaya yönelik bilgileri de öğrenmeleri gerekmektedir. Bu ders kapsamında, en temelde, işletmelerin uluslararasılaşması sonucunda ortaya çıkan yenilikler ve özel durumlar ele alınacak, uluslar arası bir çevrede iş ve yöneticilik yapmanın temel işletme bilgisine ek olarak ne gibi farklılıkları içerdiği işlenecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Bu ders, öğretim görevlisinin sunumları, sınıf içi tartışmalar, münazara, takım çalışması, örnek olay çözümü gibi ders aktarım tekniklerinden ve çeşitli çoklu ortam (multimedia) araçlarının desteğiyle öğrencilere aktarılacaktır.

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders için öğrencilerin ders kitabı satın almasına gerek yoktur. İlgili tüm materyal, dönem başında ve ilgili derslerde dersin hocası tarafından öğrencilere dağıtılacaktır. Ancak, sınavlarda faydalı olacağı düşüncesiyle, öğrencilerin not tutmaları önerilir.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EYÜP AYGÜN TAYŞİR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • • Uluslararası iş ve yöneticiliğin gerektirdiği ek bilgiye sahip olur.
  • • Uluslar arası iş çevresine etki eden düzenleyici aktörlerin (Dünya Bankası, Çok Uluslu STK’lar vb.) rolünü açıklayabilir.
  • • Kültürlerarası farklılıkların iş ve ast-üst ilişkilerine etkilerini anlar ve açıklayabilir.
  • • Temel işletme fonksiyonlarının uluslar arası iş yapan ya da çok uluslu olan bir işletmede yerel bir işletmedekine kıyasla ne gibi farklılıklar içerdiğini bilir.
  • İş etiği kavramını uluslararası işletmecilik bağlamında değerlendirebilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 • Ülkeler ve Pazar Yeri Bağlamında Küreselleşme
2 • Ülkelere İlişkin Politik-Ekonomik ve Yasal Yapı Farklılıklarının Uluslararası İşletmeciliğe Etkisi
3 • Kültür ve Bağlantılı Öğelerinin Ülkeler Arasındaki Farklılığı ve Bu Farklılıkların İşletmeler ve İş Çevresine Etkisi
4 • Uluslararası İşletmecilik Bağlamında Etik ve İş Ahlakı
5 • Uluslararası Ticaret Teorileri
6 • Doğrudan Direkt Yatırımlar (FDI)
7 • Bölgesel Ekonomik Entegrasyon
8 Ara Sınav Haftası
9 • Uluslararası Para Piyasaları ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri
10 • İşletme Stratejilerinin Uluslararası Düzeyde Tartışılması
11 • Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları
12 • İthalat ve İhracat
13 Uluslararası işletmecilik bağlamında stratejik yönetim
14 Uluslararası işletmelerde farklılıkların yönetimi
15 • Dönemin değerlendirilmesi…
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Ödev ve Hazırlığı 2 12 24
Sunum ve Hazırlığı 1 18 18
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 18 18

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi