Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 PAZ4003 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin global pazarı anlaması ve etkili bir şekilde çalışması için gerekli olan pazarlama bilgisi ve becerisini sağlamak için tasarlanmıştır. Ders öğrencileri, uluslararası pazarlama konsept ve uygulamalarına alıştırmayı amaçlamaktadır.Bunu yaparak öğrencilerin kültürel hassasiyetle birlikte,analitik ve yaratıcı becerilerini geliştireceği umulmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilerin global pazarı anlaması ve etkili bir şekilde çalışması için gerekli olan pazarlama bilgisi ve becerisini sağlamak için tasarlanmıştır. Ders öğrencileri, uluslararası pazarlama konsept ve uygulamalarına alıştırmayı amaçlamaktadır.Bunu yaparak öğrencilerin kültürel hassasiyetle birlikte,analitik ve yaratıcı becerilerini geliştireceği umulmaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Konu anlatımı Örnek Olay ve Tartışmalar Sınav Yüz yüze

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Küresel Pazarlama Yönetimi 1.Baskı - Beta Yayınları – 2008 2) Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri 2.Baskı – Beta Yayınları - 2007

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HANDE GÜRSOY AKGÜNLÜ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Uluslararası pazarlama stratejisinin uygulaması öğrenilir.
  • Uluslararası pazarlamada güncel yaklaşımlar öğrenilir
  • Başarılı girişimcilerden fikirler elde edilir
  • Liderlik ve yaratıcılık özellikleri benimsetilir
  • Uluslararası pazarlama projelerinin oluşturulması öğretilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Küresel pazarlamaya giriş
2 Ekonomik çevre
3 Sosyal ve kültürel çevre
4 Politik ve hukuki çevre
5 Pazar araştırması
6 Pazarlara giriş stratejileri
7 Pazarı bölümlendirme ve konumlandırma
8 Ara Sınav Haftası
9 Uluslararası ürün ve hizmet
10 Fiyatlandırma
11 Uluslararası dağıtım
12 Küresel iletişim
13 Uluslararası Pazarlarda Ürün ve Marka Kararları
14 Örnek Olay
15 Sunum
16 Sunum
17 Final

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 3 3
Proje ve Hazırlığı 5 7 35
Ödev ve Hazırlığı 0 0 0
Laboratuvar ve Hazırlığı 0 0 0
Atölye ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 5 9 45
Seminer ve Hazırlığı 0 0 0
Demo ve Hazırlığı 0 0 0
Araştırma ve Hazırlığı 2 13 26
Rapor ve Hazırlığı 0 0 0
Arasınav ve Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Final ve Hazırlığı 3 3 9

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi