Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 KSS2061 Üniversite ve Yaşam Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin üniversite yaşamına kolay uyum sağlayabilmeleri için üniversitedeki sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanında hemşirelik bölümü ile ilgili bilimsel ve mesleki konular hakkında bilgi düzeylerinde artış amaçlanır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Üniversite yaşamına uyum sağlamak.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, grup tartışması, etkileşim, gözlem, aktif katılım

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, erişim: http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v54.pdfhttp://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf 2. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, erişim: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch 3. Marmara Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları, erişim: https://oidb.marmara.edu.tr/aday-ogrenci/degisim-programlari/ 4. Marmara Üniversitesi Öğrenci Klüpleri, erişim: https://sks.marmara.edu.tr/ogrenci-kulupleri/ogrenci-kulupleri/kulup-listesi-ve-faaliyetleri 5. Marmara Üniversitesi Organizasyon Şeması, erişim: https://www.marmara.edu.tr/universite/yonetim/organizasyon-semasi/

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA NEVİN ŞİŞMAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Üniversite, üniversiteli olmak, üniversite yaşamının sunduğu değerler hakkında bilgi sahibi olur. Üniversitede öğrenciye sunulan olanaklar ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olur.
  • Üniversite bünyesindeki sosyal, sportif ve bilimsel etkinliklere üniversiteli olma bilinci ile katılır.
  • Üniversite bünyesindeki öğrenci klüpleri etkinliklerini bilir ve klüplere katılım sağlar.
  • Üniversitenin eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri doğrultusunda rol ve sorumluluklarını bilir.
  • Okuduğu bölüm ile ilgili eğitim süreci, mesleki gelecek ve planlamalar ile ilgili bilinç geliştirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Üniversite ve yaşam dersinin tanıtımı
2 Üniversitesi hakkında genel bilgi verilmesi (Sağlık, kültür ve spor daire başkanlığının olanakları ve sunduğu hizmetler)
3 Üniversitesi hakkında genel bilgi verilmesi (Üniversitenin teşkilat ve yapılanması)
4 Üniversitesi hakkında genel bilgi verilmesi (Sınav yönetmeliği)
5 YÖK disiplin yönetmeliği
6 Üniversite öğrenci klüpleri
7 Öğrenci değişim programları (Erasmus, farabi, Mevlana, vb)
8 Ara Sınav Haftası
9 Üniversite öğrencilerinin bilimsel, sosyal ve spor alanlarındaki başarı örnekleri
10 Mesleki kariyer planlama- uzmanla buluşma
11 Öğrenci klüpleri etkinliklerine katılım
12 Mesleki dernekler, uluslararası mesleki kuruluşlar, hemşirelik haftası etkinlikleri (THD, ICN)
13 Katılınan bilimsel, sosyal, spor etkinliklerinin sunumu
14 Yarı Yıl Sonu Sınavı
15
16
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 5 50
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5