Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 URT4022 Üretim Yönetiminde Kantitatif Teknikler II Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İşletme problemlerinde karar modellerini kullanarak çözüm geliştirme, talep tahmin tekniklerini uygulayabilme yeteneği kazandırılması

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Karar modelleri, Stok Modelleri, Talep tahmin teknikleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ödev, ara sınav, final sınavı

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yöneylem Araştırması - İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ELİF BİLGİN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci, bu ders sayesinde işletme karar problemlerini sayısal olarak modelleyebilir
  • İşletme problemlerinde mümkün alternatiflerin sonuçlarının sayısal değerlerini hesaplayabilir
  • İşletme problemlerinde mümkün alternatifler arasından karar modellerini kullanarak en iyiyi seçebilir
  • Üretim ve pazarlama karar süreçlerinde karar alternatiflerinin gelecekteki değerlerini kestirebilir
  • Üretim ve pazarlama karar süreçlerinde karar modelleri aracılığıyla karar verebilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Karar Teorisi
2 Basit Karar Matrisi
3 Karar ağacı
4 Çok kriterli karar verme
5 Çok kriterli puanlama modeli
6 Analitik hiyerarşi süreci
7 Uygulama örnekleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Talep tahmini
10 Nitel tahmin teknikleri, Nicel Tahmin teklikleri
11 Talep tahmininde sayısal teknikler - elde çözüm
12 Talep tahmininde sayısal teknikler - MS Excel ile çözüm
13 Uygulama örnekleri
14 Stok yönetimi - tek dönemli modeller
15 Stok yönetimi - tedarik zinciri modelleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Ödev ve Hazırlığı 20 3 60
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi