Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 URT4022 Üretim Yönetiminde Kantitatif Teknikler II Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İşletme problemlerinde karar modellerini kullanarak çözüm geliştirme, talep tahmin tekniklerini uygulayabilme yeteneği kazandırılması

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Karar modelleri, Stok Modelleri, Talep tahmin teknikleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ödev, ara sınav, final sınavı

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yöneylem Araştırması - İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ELİF BİLGİN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci, bu ders sayesinde işletme karar problemlerini sayısal olarak modelleyebilir
  • İşletme problemlerinde mümkün alternatiflerin sonuçlarının sayısal değerlerini hesaplayabilir
  • İşletme problemlerinde mümkün alternatifler arasından karar modellerini kullanarak en iyiyi seçebilir
  • Üretim ve pazarlama karar süreçlerinde karar alternatiflerinin gelecekteki değerlerini kestirebilir
  • Üretim ve pazarlama karar süreçlerinde karar modelleri aracılığıyla karar verebilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Karar Teorisi
2 Basit Karar Matrisi
3 Karar ağacı
4 Çok kriterli karar verme
5 Çok kriterli puanlama modeli
6 Analitik hiyerarşi süreci
7 Uygulama örnekleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Talep tahmini
10 Nitel tahmin teknikleri, Nicel Tahmin teklikleri
11 Talep tahmininde sayısal teknikler - elde çözüm
12 Talep tahmininde sayısal teknikler - MS Excel ile çözüm
13 Uygulama örnekleri
14 Stok yönetimi - tek dönemli modeller
15 Stok yönetimi - tedarik zinciri modelleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Ödev ve Hazırlığı 20 3 60
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi