Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 BSB1033 Uygarlık Tarihi Zorunlu 1 5,00 4 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bir Tür Olarak Homosapiensin Hikayesi, Uygarlığın Temel Unsurları, Tarım Devrimi ve Yerleşik Hayata Geçiş, İlk ve Ortaçağ Uygarlıkları, İslam Aydınlanması, Fransız Aydınlanması ve İskoç Aydınlanması, Bilim Devrimi, 20. Yüzyıl Tarihi, Din Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Bilim Felsefesi ve Bilimsel Düşünce, Sanat Tarihine Giriş, Bilim ve Uygarlık, Geleneksel ve Modern Toplum ve Küreselleşme Konuları Bu Derste Tartışılıp İncelenecektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bir Tür Olarak Homosaphiens’in Hikayesi Tarım Devrimi ve Yerleşik Hayata Geçiş İlk ve Ortaçağ Uygarlıkları İslam Aydınlanması, Fransız Aydınlanması ve İskoç Aydınlanması Bilim Devrimi 20. Yüzyıl Tarihi Din Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Bilim Felsefesi ve Bilimsel Düşünce Sanat Tarihine Giriş Uygarlık kavramı ve uygarlıklar Kültür ve Uygarlık karşılaştırması İlkel Aşama • İlkel topluluktan uygar topluma geçiş Tarımsal Aşama • Geleneksel Toplum Zanaatkarlık Aşaması • Yunan Uygarlığı: Ekonomik, Toplumsal ve Düşünsel yapı analizi Roma Uygarlığı: Ekonomik ve siyasi yapı Lonca Aşaması • Ortaçağda Avrupa • Feodal Yapı Yeniçağ’da Avrupa • Büyük keşifler ve bunların sonuçları Ulus devlet olgusunu hazırlayan koşullar:• Reform• Rönesans • Merkantilist öğreti Endüstriyel Devrim Aşaması • Modern Toplum Endüstriyel devrimin özellikleri ve sonuçları Aydınlanma ve Liberal Öğreti Küreselleşme Modern- sonrası Toplum

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım Tartışma Soru-Cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci; Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Beta, 2016 (4. Baskı)

Dersin Web Sayfası

http://ataozdemirci.net/dersler/

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ATA ÖZDEMİRCİ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İlkçağlardan bugüne kadar insanlığın geçmiş olduğu evreleri bilir
  • Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin örgütsel yaşam üzerindeki etkisini anlar
  • Bilgi toplumu içinde bilginin öneminin ne olduğunu bilir
  • Askeri yönetime ilişkin bazı kavramların modern yönetim düşüncesi üzerindeki etkisini anlar
  • Örgütlü yaşama geçiş sürecini içerdiği tüm evreler ile anlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sanayi Devrimi, 20. Yüzyıl Tarihi ve Uygarlık Tarihinin İşletme Bilimindeki Yeri
2 Yakın Türkiye Tarihi
3 İnsanlığın Başlangıcı
4 Yerleşik Hayat ve Özel Mülkiyete Geçiş
5 Köleci Devletler
6 Feodal Devletler ve Ortaçağ
7 Aydınlanma ve Yeni Çağ
8 Ara Sınav Haftası
9 Yakın Çağ
10 Din Felsefesi
11 Ahlak Felsefesi
12 Siyaset Felsefesi
13 Varlık Felsefesi
14 Bilgi Felsefesi
15 Bilim Felsefesi ve Bilim Tarihi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev ve Hazırlığı 1 6 6
Arasınav ve Hazırlığı 1 30 30
Final ve Hazırlığı 1 33 33

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi