Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2072 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Nüfus ve hastalık yapısındaki değişimlerin sağlık sistemine yansımalarını analiz etmek ve uzun dönemli bakım hizmetleri yönetimi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Uzun dönemli bakım hizmetlerinin tanımı, kapsamı ve önemi; uzun dönemli bakımın önemini artıran gelişmeler; Ülkemizde ve dünyada uzun dönemli bakım hizmetleri; uzun dönemli bakım hizmetlerinde sağlık personeli ekibi; uzun dönemli bakım kurumları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- World Health Organisation, Ethical Choices in Long-Term Care: What Does Justice Require?, 2002. 2- World Health Organisation, Home-Based Long-Term Care, 2000. 3- World Health Organisation, Lessons for Long-Term Care Policy, 2002 4. Güncel makaleler

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğrenme Çıktıları

  • Uzun dönem bakım hizmeti kavramını tanımlar
  • Uzun dönem bakım hizmetlerinin sağlık sistemi içerisinde önemini kavrar
  • Türkiye'de uzun dönem bakım hizmetlerinde yapılan süreci sıralar
  • Dünyada uzun dönem bakım hizmetlerinde yapılan süreci sıralar
  • Uzun dönem bakım hizmetleri hakkında oluşan politikaları takip eder, yeni politikalar oluşturma sürecinde yorum yapar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Uzun dönemli bakım hizmetleri kapsamı
2 Dünyada ve ülkemizde nüfus yapısındaki değişiklikler
3 Dünyada ve ülkemizde hastalık yapısındaki değişiklikler.
4 Nüfus ve hastalık yapısındaki değişimlerin ülke sağlık sistemine yansımaları
5 Uzun dönemli bakım hizmetlerinin verildiği kurum türleri
6 Dünyada ve ülkemizde uzun dönemli bakım hizmetlerinin karşılaştırılması
7 Dünyada ve ülkemizdeki uzun dönemli bakım hizmetlerinde yaşanan sorunlar
8 Ara Sınav Haftası
9 Uzun dönemli bakım hizmetlerinde ekip yaklaşımı
10 Uzun dönemli bakım hizmetleri için gerekli örgütlenme
11 Uzun dönemli bakım hizmetleri yönetimi
12 Uzun dönemli bakım hizmetlerini sağlayan özel ve kamu kurumlarının yaşanan zorluklar
13 Uzun dönemli bakım hizmetleri yönetiminde yaşanan son gelişmeler
14 Uzun dönemli bakım hizmetleri geleceğe yönelik perspektifler
15 Vaka çalışması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5