Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR2064 Uzun Dönemli Rehabilitasyon Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 5,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Uzun dönem bakım hizmeti veren rehabilitasyon merkezlerinin, sonn dönem bakım hizmeti veren kurumların yönetimine ilişkin özel bilgi ve beceri verilmesini amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Uzun dönem bakım, mevcut teknoloji bakımı, uzun vadeli bakım, uzun süreli bakım testim sistemi, uzun vadeli bakım ve bakım tamamlayıcı rasyonel entegrasyon hizmetleri, uzun süreli bakım politikası, uzun süreli bakım sanayisi, uzun süreli bakım teknolojileri dış ve iç ortamlar, organizasyon ve hizmetlerin teslimi ve tıbbi bakım ve rehabilitasyon konuları ders içeriğinde yer almaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Rehabilitasyon evrelerini tanımlar
  • Rehabilitasyonun uygun dönem amaçlarını uygular
  • Rehabilitasyonda uzun dönemli hizmet gereksinimlerini rapor eder
  • Uzun döenmli rehabilitasyon hizmetlerini uygular
  • Uzun dönemli rehabilitasyon hizmetlerini uygun yönetim biçimini seçer.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Uzun dönem bakım- hizmet çeşitliliği
2 Genişletilmiş bakım dönemi, bakım kalitesini arttırmak – yaşam kalitesini arttırmak
3 Mevcut teknoloji kullanımı, uzun vadeli kullanım – yetişkinler, çocukalr ve gençler, genç yetişkinler, HIV ve AİDS’li kişiler
4 Uzun vadeli kullanım – yetişkinler, çocukalr ve gençler, genç yetişkinler, HIV ve AİDS’li kişiler
5 Subakut veya yüksek teknolojik bakım gerektiren insanlar
6 Uzun sürel bakım teslim sistemi – resmi olmayan sistem, toplum tabanlı sistem, kurumsal sistem
7 uzun vadeli bakım ve bakım tamamlayıcı rasyonel entegrasyon hizmetleri,
8 Ara Sınav Haftası
9 Uzun süreli bakım politikası: geçmiş, bugün ve gelecek
10 Uzun süreli bakım sanayisi – sağlayıcı sektörü, sigorta sektörü, uzun sürel bakı uzmanlığı
11 Uzun süreli bakımteknolojileri
12 Dış ve iç ortamlar
13 Rol, yönetişim, yasal ortam, finanman ve geri ödeme
14 Rol, yönetişim, yasal ortam, finanman ve geri ödeme
15 Tıbbi bakım ve rehabilitasyon (restoratif ve bakım), dinlenme ve faaliyetler
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 4 40
Proje ve Hazırlığı 4 4 16
Ödev ve Hazırlığı 10 4 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi