Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 MUH4010 Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Vergi mevzuatı ve muhasebe uygulamaları hakkında bilgiler vermek

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Finansal Kiralama, Amortisman, Geçici Vergi, Asgari Geçim İndirimi, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Bireysel Emeklilik İşlemleri, Randıman Analizi, Çifte Vergilendirme Anlaşmaları, Kanunen Kabul Edilen ve Edilmeyen Giderler, Vergi Revizyon Örnekleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Vergi mevzuatı ve uygulamaları hakkında genel bilgiler edinilir. Metod olarak konu sözel olarak anlatılmakta ve sonrasında da uygulamalar yapılmaktadır.

Staj Durumu

Staj zorunluluğu yoktur.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüm Vergi Kanunları kaynak olarak kullanılmaktadır.

Dersin Web Sayfası

Derse ilişkin bir web sayfası yoktur.

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE PAMUKÇU
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Vergi kanunları hakkında bilgi sahibi olur.
  • Vergi uygulamalarını sayısal olarak çözer.
  • Vergi mevzuatının muhasebeye etkisini anlar.
  • Vergi revizyon örneklerini çözer.
  • Vergi denetiminin önemini kavrar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Finansal Kiralama
2 Maddi Duran Varlıklarda Amortisman
3 Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman
4 Amortisman ile ilgili Özellikli Konular
5 Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı
6 Asgari geçim İndirimi
7 Bireysel Emeklilik İşlemleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Randıman Analizi
10 Kanunen Kabul Edilen Giderler
11 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
12 Vergi Revizyonu Örnek
13 Vergi Revizyonu Örnek
14 Vergi Revizyonu Örnek
15 Vergi Revizyonu Örnek
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 45 1 45
Ödev ve Hazırlığı 44 1 44
Arasınav ve Hazırlığı 1 18 18
Final ve Hazırlığı 1 18 18

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi