Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 FIN4013 Yatırım Yönetimi ve Proje Değerlemesi Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilere bu derste sermaye bütçelemesi ile sermaye yatırımları kararlarının temelleri sunulmaktadır. Dersin kapsamında ilk önce öğrencilere temel finans kavramları, firmanın amacı ve paranın zaman değeri hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra firmanın amacına uygun olarak firmaların uzun dönem sermayelerinin bütçelenmesinin nedenleri, ilkeleri, süreçleri ve bu bütçeleme doğrultusunda alternatif yatırım projelerinden bahsedilmektedir. Bu projelerin çeşitli teknikler ile riskten bağımsız değerlendirilmesi ve seçimi, nakit akışların tahmini, riskin dikkate alındığı durumlarda değerlendirme ile verilen yatırım kararlarına yer verilmektedir. Yatırımların finansmanı için verilecek kararlar açısından firmanın sermaye maliyetini oluşturan unsurlar ortaya konarak, sermaye maliyetinin nasıl hesaplandığı gösterilmekte ve ideal sermaye yapısı tartışılmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Finansal yönetime giriş Finansal piyasalar ve kurumlar Finansta zaman değeri, şimdiki ve gelecek zaman değeri, anüiteler, bileşik faiz Faiz oranları ve beklenen getiri Risk, getiri, tek varlık ve portföy riski, Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM) Sermaye bütçeleme kavram ve teknikleri, sermaye yatırım kararlarının alınması Yatırım projelerinin analizi ve değerlendirilmesi Proje nakit akışlarının tahmin edilmesi, sermaye bütçelemede risk analizi Sermaye maliyetine giriş, uzun dönem borç ve hisse senedi maliyeti, projenin ağ. ort. sermaye maliyeti Kaldıraç, firmanın sermaye yapısı, ideal sermaye yapısı seçimi Kurumsal strateji ve sermaye bütçeleme kararları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Bölüm öncesi öğrenme amaçlarının paylaşılması Teorik konu anlatımı Çözümlü örnekler Vaka analizi Ders öncesi hazırlık ödevleri Ders sonunda sorular ve değerlendirme Quiz

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sarıaslan Halil (2006). Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi. Turhan Kitabevi. Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2012). Finansal Yönetimin Temelleri-Fundamentals of Financial Management, Nobel Yayıncılık. Akgüç, Ö. (2010). Finansal Yönetim. Avcıol Basım Yayın. Okka, O. (2015). Finansal Yönetim: Teori ve Çözümlü Problemler. Nobel Yayıncılık.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EMRAH KELEŞ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenciler bu ders sonunda finansın temel kavramları ile diğer disiplinlerle ilişkisini öğrenir.
  • Finansal piyasalar ve kurumların fonskiyonları, menkul kıymet çeşitleri ile bunlara yapılan yatırımların nasıl değerlendirileceğini öğrenir.
  • Faizin temelleri ile risk ve beklenen getiri arasındaki ilişki hakkında fikir sahibi olur.
  • Riskin ve kurumsal stratejilerin yatırım kararlarına etkilerini dikkate alır.
  • Finansman kararları ve bu kararlar için gerekli öncelikleri bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Finansal yönetime giriş Finansal piyasalar ve kurumlar Finansta zaman değeri, şimdiki ve gelecek zaman değeri, anüiteler, bileşik faiz Faiz oranları ve beklenen getiri Risk, getiri, tek varlık ve portföy riski, Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM) Sermaye bütçeleme kavram ve teknikleri, sermaye yatırım kararlarının alınması Yatırım projelerinin analizi ve değerlendirilmesi Proje nakit akışlarının tahmin edilmesi, sermaye bütçelemede risk analizi Sermaye maliyetine giriş, uzun dönem borç ve hisse senedi maliyeti, projenin ağ. ort. sermaye maliyeti Kaldıraç, firmanın sermaye yapısı, ideal sermaye yapısı seçimi Kurumsal strateji ve sermaye bütçeleme kararları Finansal yönetime giriş
2 Finansal piyasalar ve kurumlar
3 Finansta zaman değeri, şimdiki ve gelecek zaman değeri, anüiteler, bileşik faiz
4 Faiz oranları ve beklenen getiri
5 Risk, getiri, tek varlık ve portföy riski, Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM)
6 Sermaye bütçeleme kavram ve teknikleri, sermaye yatırım kararlarının alınması
7 Problem çözümleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Yatırım projelerinin analizi ve değerlendirilmesi
10 Proje nakit akışlarının tahmin edilmesi, sermaye bütçelemede risk analizi
11 Problem çözümleri
12 Sermaye maliyetine giriş, uzun dönem borç ve hisse senedi maliyeti, projenin ağ. ort. sermaye maliyeti
13 Kaldıraç, firmanın sermaye yapısı, ideal sermaye yapısı seçimi
14 Problem çözümleri
15 Kurumsal strateji ve sermaye bütçeleme kararları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Ödev ve Hazırlığı 4 5 20
Sunum ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav ve Hazırlığı 3 5 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi