Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE3003 Yenidoğan Bakımı Zorunlu 5 4,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlıklı ve riskli yenidoğanı tanımlayabilme, doğumda ve doğum sonu dönemde yenidoğan ve ailesine bakım verebilmeyi sağlamak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

yenidoğana ile ilgili terminoloji yenidoğanların sınıflandırılması sağlıklı yenidoğanın değerlendirilmesi doğum odasında bakım anne bebek etkileşiminin sağlanması ve annenin eğitilmesi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

sözlü anlatım,demostrasyon

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akyüz A.: Yenidoğan.Kadın Sağlığı. Ed. Şirin A., Kavlak O., Bedray Basın Yayın, İstanbul,2008.. Dağoğlu T., Görak G.:Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, İstanbul ,Nobel Kitabevi,2008. Novak JC., Brom BL.: The Newborn in Maternal and Child Health Nursing.Ninth edition,Mosby,1999. Wong DL., Hockenbery MJ.: Wong’s Nursing Care of Infant and Child ,Seventh Edition, Eds: Wilson D., Mosby, 2003

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE KARAKOÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlıklı yenidoğanı tanımlar
  • riskli yenidoğanları sıralar
  • yenidoğanı doğum odasında değerlendirir, muayene eder
  • Yenidoğana doğum odasında ve anne yanında odasında bakım verir
  • gerektiğinde transport ilkelerini uygular

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Yenidoğan tanımı ve sınıflandırılması
2 Yenidoğanlar ile ilgili terminoloji ve kavramlar
3 Sağlıklı yenidoğanın özellikleri ve değerlendirilmesi
4 Riskli yenidoğanların özellikleri ve değerlendirilmesi
5 Doğum odasında bakım ve ebenin rolleri
6 Anne bebek etkileşiminin önemi ve ebenin rolü
7 Anne sütünün özellikleri ve yenidoğanın beslenmesi
8 Ara Sınav Haftası
9 Doğum sonu dönem özellikleri ve bakım ilkeleri
10 Yenidoğanlar ve kanıt temelli bakım uygulamaları
11 Yenidoğanlarda ağrı ve ağrı yönetimi
12 Yenidoğanlarda gelişimsel bakım yaklaşımı
13 Neonatal tarama programı ve ebenin rolü
14 Neonatal transport ve ebenin rolü
15 Dersin değerlendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Rapor ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5