Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 YON2032 Yönetim Bilimi ve Teknikleri Zorunlu 4 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerin çağdaş yönetim ve organizasyon tekniklerini kavramaları ve söz konusu kavram ve tekniklerin giderek yoğunlaşan global rekabet, belirsiz çevre koşulları, ekonomik, politik ve sosyal değişimler gibi unsurlarla karşı karışıya olan günümüz işletmelerinde nasıl uygulanacağını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yönetim Bilim ve Tekniklerine Giriş Küreselleşme ve Bilgi Toplumunun Yönetim Bilim ve Teknikleri Üzerindeki Etkisi Planlama: Kıyaslama Tekniği, Kriz ve Yönetimi Örgütleme: Değişim Mühendisliği ve X-engineering Örgütleme: Personeli Güçlendirme Örgütleme: Takım Çalışması ve Kendi Kendini Yöneten Takımlar Örgütleme: Temel Yetenek ve Dış Kaynaklardan Yararlanma Örgütleme: Şebeke ve Sanal Örgütler Örgütleme: Öğrenen Örgütler ve Küçülme Emir-Komuta: İletişim, Stres ve Çatışma Yönetimi Emir-Komuta: Motivasyon ve Liderlik Koordinasyon: Örgüt Kültürü

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

sunum sınav

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derste spesifik bir kitap kullanılmamakta, ilgili materyal öğretim üyesi tarafından temin edilmekte ve isteyen öğrencilere Tamer Koçel-İşletme Yönetimi isimli kitap tavsiye edilmektedir.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EYÜP AYGÜN TAYŞİR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Yönetimin fonksiyonlarını detaylı bir şekilde öğrenir
  • Çağdaş yönetim tekniklerini öğrenir
  • Örnek olaylar ile teorik bilgilerin ne şekilde uygulandığını öğrenir
  • İşletmenin değişen çevre koşullarına adapte olmak için geliştirdiği yöntemleri öğrenir
  • İşletmelerin başarılı olabilmesi için gerekli temel kavramları öğrenir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 • Giriş
2 • Balanced Scorecard
3 Toplam Kalite Yönetimi • Toplam Kalite Yönetimi • Toplam Kalite Yönetimi • Toplam Kalite Yönetimi
4 • Altı Sigma
5 • Temel Yetenek ve Dış Kaynaklardan Yararlanma
6 • Kriz Yönetimi
7 • Değişim Mühendisliği • Küçülme (Downsizing) • Değişim Mühendisliği (BPR)
8 Ara sınav
9 • Yeniden Örgütleme • Küçülme (Downsizing) • Değişim Mühendisliği (BPR) • Küçülme (Downsizing) • Küçülme (Downsizing)
10 • Şebeke ve Sanal Örgütler
11 • Güçlendirme
12 • Takım Çalışması
13 • Farklılıkların Yönetimi
14 Karşılaştırma
15 • Dönemin Değerlendirilmesi
16 Çalışma Haftası
17 Dönem sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 2 30
Ödev ve Hazırlığı 2 10 20
Sunum ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi