Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 YON2031 Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri Zorunlu 3 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İşletme yönetiminin bilimsel bir disiplin olma yolunda geçirdiği evrimi, değişimi incelemek, işletme yönetiminin işlevlerinin kavranmasını sağlayarak yöneticiliğin ayrı bir meslek olduğu konusunda bilincin yaratılması ve çağdaş yönetim tekniklerinin öğretilmesi

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yönetimin temel kavramları, Yönetimin Maddi ve Teknik Temelleri ve Ortaya Çıkış Koşulları,Sanayi Devrimine kadar kamu ve özel işletmelerdeki yönetim uygulamaları, Klasik Örgüt Kuramı, Neo Klasik Örgüt Kuramı, Sistem Yaklaşımı ve Örgütlerin sistem olarak algılanması, Planlama Süreci ve Araç ve Teknikleri, Örgütleme Süreci Araç ve Teknikleri, Koordinasyon süreci, İletişim ve Çatışma kavramları, Yöneltme süreci, motivasyon, liderlik kuramları ve küçük gruplar, Kontrol süreci araç ve teknikleri, Yönetimde sosyal sorumluluk.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Derse yönelik konuları destekleyici ödevler. Konunun uzmanı konuşmacılar öğrenme etkinlikleri çerçevesinde davet edilcektir. Öğretme yöntemleri olarak soru-cevap, tartışma ve ders anlatım yöntemleri kullanılacaktır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Beta Yay,2015

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ATA ÖZDEMİRCİ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sanayileşme öncesi dönemin yönetime bakışını anlar
  • Sanayileşme sürecine paralel olarak yönetim biliminin geçirdiği evreleri bilir
  • Yönetimin temel fonksiyonlarını bilir
  • İşletme Yönetimi konusunda mevcut bilgileri gelişir
  • Güncel yönetim teknikleri hakkında bilgi sahibi olur

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İşletme Yönetimine Giriş
2 Tarihsel Analiz
3 Sanayi Devrimi ve Klasik Yönetim Teorisi
4 Sanayi Devrimi ve Klasik Yönetim Teorisi
5 Neo – Klasik Yönetim ve Örgüt Teorisi
6 Neo – Klasik Yönetim ve Örgüt Teorisi
7 Modern Yönetim ve Örgüt Teorisi
8 Ara Sınav Haftası
9 Planlama
10 Planlama
11 Örgütleme
12 Emir – Komuta
13 Emir – Komuta
14 Koordinasyon
15 Kontrol
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Proje ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 30 30
Final ve Hazırlığı 1 33 33

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi