Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 MUH4008 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, maliyet - hacim - kar analizi, alternatif seçim kararları, standart maliyetleme yöntemi ve standart sapma analizi, bütçeleme ve bu konuların yönetim karar verme sürecine etkilerini öğretmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Maliyet kavramı, Maliyetlerin Yapısal Çözümlemesi ve Yöntemleri Kar Planlaması Değişken Maliyet Tam Maliyet ve Normal Maliyet Yöntemleri Fiyatlandırma Kararları Standart Maliyet Yöntemi İşletme Bütçeleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik

Staj Durumu

YOK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yönetim Muhasebesi Prof Dr Gürbüz GÖKÇEN

Dersin Web Sayfası

YOK

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HAKAN ÇELENK
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Maliyet kavramlarının incelenmesi
  • Maliyetlerin Yapısal Çözümlemesi Uygulanması
  • Kâr analizlerinin uygulanması
  • Fiyatlandırma yöntemlerinin açıklanması
  • İşletme bütçelerinin açıklanması ve uygulanması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Maliyet muhasebesi kavramlarına genel bakış Tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet Maliyet muhasebesi kavramlarına genel bakış Maliyet, hacim ve kâr analizleri Maliyetlerin yapısal çözümleme yöntemleri Kâr planlaması Kâr planlaması Tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet Tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet Maliyet muhasebesi kavramlarına genel bakış Maliyet, hacim ve kâr analizleri Maliyetlerin yapısal çözümleme yöntemleri Kâr planlaması Kâr planlaması Tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet Tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet Maliyet muhasebesi kavramlarına genel bakış Maliyet, hacim ve kâr analizleri Maliyetlerin yapısal çözümleme yöntemleri Kâr planlaması Kâr planlaması Tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet Tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet Maliyet muhasebesi kavramlarına genel bakış
2 Maliyet hacim ve kar analizleri Maliyet, hacim ve kâr analizleri
3 Maliyetlerin yapısal çözümleme yöntemleri
4 Kâr planlaması
5 Kâr planlaması
6 Tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet
7 Tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet
8 Ara Sınav Haftası
9 Alternatif seçim kararları
10 Standart Maliyet ve Sapmalar
11 İşletme bütçelerine giriş
12 Satış bütçesi
13 Üretim Bütçesi
14 Satışların maliyeti bütçesi
15 Nakit bütçesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Proje ve Hazırlığı 14 1 14
Ödev ve Hazırlığı 14 2 28
Sunum ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi