Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 NKY4002 Yönetimde Karar Verme Teknikleri Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İşletmelerde yönetimsel sorunlara sistematik bakış açısı ve bilimsel yönteme uygun yaklaşım ve karar verme sürecinde kullanılabilecek tekniklerinin kazandırılması.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Karar verme, karara etki eden faktörler, kişi-grup kararı, Pareto tekniği, grup tartışması tekniği, beyin fırtınası, sebep-sonuç analizi, çok kriterli seçme matrisi, SWOT analizi, risk ve karar verme, karar ağacı tekniği.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ara sınav, final

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İmrek, K. (2003). Yöneticiler için karar verme teknikleri el kitabı. Beta basım yayım.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HAKAN YILDIRIM
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Karar verme sürecini tanır, iyi kararın özelliklerini bilir.
  • Problem çözme ve karar verme tekniklerini uygular.
  • Çok kriterli karar verme yöntemlerini tanır.
  • Karar verme sürecinde hangi durumda hangi tekniği kullanacağını bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Karar Verme
2 Karar Verme Sürecine Etki Eden Faktörler
3 Karar Verme Süreci
4 Kişi-Grup Kararı
5 Histogram
6 Pareto Analizi
7 Grup Tartışması Tekniği
8 Ara Sınav Haftası
9 Beyin Fırtınası
10 Sebep-Sonuç Analizi
11 SWOT Analizi
12 Çok Kriterli Karar Verme Matrisi
13 Risk ve Karar Verme
14 Çok Kriterli Karar Verme
15 Karar Ağacı Tekniği
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 16 4 64
Ödev ve Hazırlığı 1 12 12
Sunum ve Hazırlığı 1 12 12
Arasınav ve Hazırlığı 1 18 18
Final ve Hazırlığı 1 22 22

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi