Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Adalet Meslek Yüksekokulu - Adalet

Program Tanımları

Kuruluş

Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu'nun 23.09.2010 tarihli kararı ile kurulmuştur. 2010-2011 eğitim öğretim yılında ek kontenjan ile 46 öğrenci alarak eğitim hayatına başlamıştır. Yüksekokulumuz, Hukuk Fakültesi ile aynı binada Göztepe kampüsünde yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre (TYT puan türünde) yerleştirme yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce okudukları üniversitelerinde almış oldukları derslerinden kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerine muafiyet yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program süresi 2 yıldır. ECTS toplam kredisi 120 olan derslerden başarılı olan ve GANO'su 2.00'ın üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Program Profili

Programın amacı, devlet ve özel kurumların hukuk alanındaki nitelikli ara insan gücü 'Adalet Meslek Elemanı' ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu amaçla yola çıkan Yüksekokulumuz program kapsamında öğrencilerine; İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku, İdare Hukuku, Klavye Eğitimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Muhasebe, Kalem Mevzuatı ve Tebligat Hukuku gibi dersleri vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız Adalet Bakanlığı'nca açılan ilgili sınavları kazanmak kaydıyla birçok pozisyonda (Adalet Dairelerinde Yazı İşleri Müdürlüğü, İcra Dairesi Müdür Yardımcılığı, Zabıt Katipliği, Ceza İnfaz Katipliği, İcra Katipliği) görev alabilmektedir. Ayrıca bankaların hukuk müşavirliklerinde, noterlerde noter katipliği ve hukuk büroları ile özel şirketler gibi birçok alanda çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ÖSYM tarafından ilan edilen ve sınav kitapçığında belirtilen alanlara (lisans programları) başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders için bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere iki sınav yapılır. Vize sınavının %40'ı, final sınavının ise %60'ı başarı notunu etkilemektedir. Ara sınavın %40, dönem sonu sınavının %60'ı ve minimum 50 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olunan öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. Levent ÇİNKO Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi Binası Göztepe Yerleşkesi B Blok 118/2 34722 Kadıköy/İSTANBUL Santral: 0 216 (777) 2950 Faks: 0 216 (777) 2951 Web: http://adalet.marmara.edu.tr/ Yüksekokul kurumsal e-posta: adalet@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Adalet programı mezunu, Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, adalet dairelerinde yazı işleri müdürlüğü yapabilir.
 • Adalet programı mezunu, Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, icra dairesi müdür yardımcılığı yapabilir.
 • Adalet programı mezunu, Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, zabıt katipliği yapabilir.
 • Adalet programı mezunu, Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, ceza infaz kurumlarında müdürlük yapabilir.
 • Adalet programı mezunu, noterlerde ve hukuk bürolarında da çalışabilmektedirler.
 • Adalet programı mezunu, özellikle son yıllarda özel şirketler ve bankaların hukuk bürolarında çalıştırılmak için okulumuz mezunlarına talep artmaktadır.
 • Adalet programı mezunu, ilgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda başta hukuk fakülteleri olmak üzere 4 yıllık programlara devam edebilir.
 • Adalet programı mezunu, bir ofisin veya bir mahkeme kaleminin belgelerini takip edebilir.
 • Adalet programı mezunu, bakmadan, hatasız ve hızlı bir şekilde on parmak F klavye yazabilir.
 • Adalet programı mezunu, bir hukuk normunun uygulanmasında kolaylık sağlayabilecek yöntemler geliştirebilir.
 • Adalet programı mezunu, insan hakları ihlallerine karşı duyarlıdır.
 • Adalet programı mezunu, sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde görev almaya eğilimlidir.
 • Adalet programı mezunu, hukuk literatürünü takip etmeye eğilimlidir.
 • Adalet programı mezunu, çalışabileceği iş alanlarında kendisi için yeterli olabilecek seviyede bilgisayar bilgisine sahiptir.
 • Adalet programı mezunu, iş hayatı gereklerine uygun yeterlikte muhasebe bilgisine sahiptir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat