Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Adalet Meslek Yüksekokulu - Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Yüksekokulumuzda 2017 yılında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol doğrultusunda, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde istihdam edilecek infaz ve koruma memurlarının mesleki eğitimlerini akademik disiplin çerçevesinde almaları ve ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı karşılamak üzere “Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı” açılmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 50 öğrenci ile eğitime başlayan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı, ilk mezunlarını 2018-2019 eğitim öğretim yılında vermiştir. Yüksekokulumuz, eğitim öğretim faaliyetlerini Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre (TYT puan türünde) yerleştirme yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce okudukları üniversitelerinde almış oldukları derslerinden kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerine muafiyet yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program süresi 2 yıldır. ECTS toplam kredisi 128 olan derslerden başarılı olan ve GANO'su 2.00'ın üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Program Profili

Programın amacı, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde istihdam edilecek infaz ve koruma memurlarını yetiştirmek bu alanda nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaktır. Bu amaçla yola çıkan Yüksekokulumuz program kapsamında öğrencilerine; Devlet Teşkilatı ve Bakanlık Teşkilatı Yapısı, Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi, Hukukun Temel Kavramları, Denetimli Serbestlik, Klavye Eğitimi, Büro yönetimi ve Organizasyon, Ekip Çalışması, Adli Yazışma ve Doküman Yönetimi gibi dersleri vermektedir. Ayrıca sunulan staj olanağı ile teorik olarak verilen derslerin pratiğe dönüştürülmesi suretiyle öğrencimizin mesleğe giriş öncesinde tecrübe edinmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız Adalet Bakanlığı'nca açılan ilgili sınavları kazanmak kaydıyla birçok pozisyonda (ceza infaz kurumlarında, infaz ve koruma memuru, ceza infaz katipliği) Adalet Dairelerinde görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ÖSYM tarafından ilan edilen ve sınav kitapçığında belirtilen alanlara (lisans programları) başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders için bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere iki sınav yapılır. Vize sınavının %40'ı, final sınavının ise %60'ı başarı notunu etkilemektedir. Ara sınavın %40, dönem sonu sınavının %60'ı ve minimum 50 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olunan öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. Levent ÇİNKO Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi Binası Göztepe Yerleşkesi B Blok 118/2 34722 Kadıköy/İSTANBUL Santral: 0 216 (777) 2950 Faks: 0 216 (777) 2951 Web: http://adalet.marmara.edu.tr/ Yüksekokul kurumsal e-posta: adalet@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunu, Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, Ceza ve Tevkifevlerinde ceza infaz ve koruma memurluğu yapabilir.
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunu, Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, Ceza İnfaz Kurumlarında ceza infaz katipliği yapabilir.
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunu, ilgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda başta siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü olmak üzere 4 yıllık programlara devam edebilir.
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunu, ceza infaz kurumu ve denetimlik serbestlik uygulamasındaki sorunları analiz edebilir.
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunu, ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik uygulamasında kolaylık sağlayabilecek yöntemler geliştirebilir.
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunu, insan hakları ihlallerine karşı duyarlıdır.
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunu, sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde görev almaya eğilimlidir.
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunu, çalışabileceği iş alanlarında kendisi için yeterli olabilecek seviyede bilgisayar bilgisine sahiptir.
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunu, bakmadan, hatasız ve hızlı bir şekilde on parmak F klavye yazabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat