Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

1998 yılında İlahiyat Fakültesi bünyesinde açılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümü 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesine alınmıştır. 2010-2011 yılında bölüm 2. öğretim'e öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Maramra Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünü 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz, öğretmen olmaktadırlar. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği okullarda ders vermektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Üniversite giriş sınavı ile öğrenci almaktadır. Ayrıca Üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak Yatay Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için yeterli bir seviyeye ulaşır ve öğretmenlik hakkını kazanırlar. OSYM'nin belirlediği yeterlilik koşul ve kuralları geçerlidir.

Program Profili

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünde dinî içerikli dersler (Arapça, Kuran, Hadis, İslam Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam vs.) ağırlıklı okutulmakla beraber, Türk Dili, Sosyoloji, Eğitim materyalleri gibi derslerde görülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünü bitiren öğrencilerimizin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da özel okullarda kendi alanıyla ilgili derslere girmekte ve öğretmenlik yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü mezunları 4 yıllık eğitimin ardından istedikleri takdirde lisans üstü eğitim de alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlköğretin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 vize ve 1 final sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca vize ve final haricinde dönem ödevleri ya da uygulamalı olarak ilköğretim okullarında öğretmenlik stajı yapmaktadırlar.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Zeki Aydın Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, Kadıköy/İstanbul İletişim adresi: mzaydin@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında biliminesel araştırma yapabilir.
 • Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
 • Öğretim süreci içinde ve dışında etkili iletişim becerilerine sahip olur.
 • Din ve değerlerle ilgili temel kavramları tanır.
 • Kuran ve Hz. Muhammed in söz ve öğretileri ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
 • Dinler ve dini akımlar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
 • Eğitim ve öğretim vereceği yaş grubuna ait gelişimsel ve ruhsal bilgi donanımına sahip olur.
 • Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapabilir
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Türk eğitim tarihi ve sisteminin yapısı, tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 • Yabancı dil bilgisine sahip olur.Türk toplumunun temel değerlerini içeren vatandaşlık bilinci ile Atatürk ilke ve inkılaplarını kazanır ve bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliğine sahip olur.
 • Türk islam sanatları, edebiyatı ve musikisi hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
 • Topluma hizmet bilinci oluşur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat