Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi'nin kuruuşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır.

Kazanılan Derece

İlk ve ortaöğretim okullarında ve üniversite hazırlık sınıflarında İngilizce öğretmeni

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS, LYS veya MÜYÖS sınavlarına girerek başarılı olan öğrenciler kayıt işlemlerini yaptırırlar. Kayıt işlemleriyle birlikte bir derecelendirme sınavı (İngilizce Yeterlilik Sınavı) yapılır. Sınavın sonuçlarına göre, İngilizce dil düzeyi dersleri izlemeye yeterli olmayanlar bir yıllık hazırlık sınıfı okur. Sınavı başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet komisyonu / birim yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler. Erasmus kapsamında bir veya iki dönem yurtdışında eğitimine devam eden öğrencilerin, aldıkları derslerin yine birim yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Teorik ve pratik çalışmalar başarıyla tamamlanacak.

Program Profili

Program modüler bir programdır ve Alan bilgisi, Eğitim, Alanla ilgili Didaktik ve Yöntem Bilgisi, Genel Kültür modüllerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili İngilizcedir. İngilizce Yabancı Dil Eğitimi Programı Avrupa Birliği normları ve Bologna kararları doğrultusunda değerlendirildiğinde modern, çağdaş ve modüler yapısı olan, bütüncül bir program olarak tanımlanabilir. Program İngilizce Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili olan tüm alanları kapsamaktadır (Ek-Ders Programı): İngilizce Alan Eğitimi, Genel Eğitim ve Öğretim Alanı, İngilizce'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi ve Öğretimi, Kültür ve Kültürlerarası Alanlar. Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans programı mevcuttur ve çift anadal ve yandal programları uygulanmaktadır. Bu programlara, Anadal lisans programında tüm derslerinden başarılı ve ortalaması en az 80 olan öğrenciler başvurabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İngiliz Dili Eğitimi mezunları İngilizcenin 1. ve 2. yabancı dil olarak okutulan tüm ilk- ve ortaöğretim okullarında ve diğer eğitim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. İngiltere'yle ticari işbirliği olan özel sektörün değişik alanlarında çalışabilmektedirler. Turizmin çeşitli alanlarında çeşitli görevler yapabilmektedirler. Medya ve iletişim ağırlıklı kurumlarda istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisanstan mezun olan Yüksek Lisans Programına geçiş yapabilir. Yüksek Lisans Programına kabul şartları: Lisans derecesi, ALES ve Bilim Sınavı ile Mülakat. Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlamış olan Doktora Programına geçiş yapabilir. Doktora Programına kabul şartları: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınav

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her yarıyıl her ders için bir ara sınavı ve bir final sınavı yapılmaktadır. Sınava giremeyen öğrenciler için rapor ve yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılmaktadır. Final sınavında en az 40 puan alma şartı vardır. Vize notunun %40’ı ve final notunun %60’ı değerlendirmede esas alınır. İkinci sınıfın sonunda ise dört yarıyılın ortalaması en az 2 olması gerekmektedir. Ölçme değerlendirme Bağıl Değerlendirme Sistemine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Derin ATAY Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü Ziverbey/Kadıköy - İSTANBUL e-mail: derin.atay@marmara.edu.tr Tel: 0216 418 37 86 Web adresi: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/120701/ingilizce-ogretmenligi Erasmus Koordinatörü: Dr. Gary Chambers gary.chambers@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Çağın gereklerine bireysel, mesleki, ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirme
 • Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırılması
 • Kültür içi ve kültürlerarası edebiyat, antropoloji, ve toplumsal konulara ilişkin duyarlılık, empati ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması
 • Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması
 • öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırılması
 • Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması
 • Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerilerinin kazandırılması
 • Yabancı dil alanlarıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgileri metinler ve söylemler gibi farklı bağlamalar üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması
 • Anadil ve yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel ve dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerilerinin kazandırılması
 • Yabancı dil öğretim alanıyla ilgili kavram ve yöntemleri edinebilme ve onları metinler üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması
 • Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlama, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerilerin kazandırılması
 • Eğitim teknolojilerini takip edebilme ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanabilme ve öğretme uyarlayabilme becerilerinin kazandırılması
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilme ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırabilme becerilerinin kazandırılması

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat