Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Biyoloji Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

1998’de, Atatürk Eğitim Fakültesi, ülkedeki tüm eğitim fakülteleriyle birlikte, YÖK tarafından yeniden yapılandırılmasıyla, Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı 1998 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümü altında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, 4 yıllık lisans diploması ile Biyoloji öğretmeni ünvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarından mezun olmak, Üniversite Seçme Sınavı'nda MF-2 alanından yeterli puan almak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarından mezun olmak, Üniversite Seçme Sınavı'nda MF-2 alanından yeterli puan almak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak ve zorunlu stajları tamamlamak

Program Profili

Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir. Programın dili Türkçe'dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlğı’na bağlı özel ve resmi eğitim kurumlarında biyoloji öğretmeni olarak çalışma imkânı bulmaktadır. Ayrıca Biyoloji, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi alanlarında akademik kariyer yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Her yıl mezun olan öğrencilerin önemli bir bölümü biyoloji eğitimi, botanik, eczacılık, biyokimya, anatomi vb. bölümlerde yurtiçi ve yurtdışında akademik kariyer yapma imkânı bulmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız biyoloji öğretmenliği yüksek lisans programının yanısıra çeşitli enstitülerin biyoloji ile ilgili dallarında lisansüstü eğitime başvurabilirler. Öğrenciler bunun için enstitüler tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, Ödev, Proje vb.) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (Final, Ödev, Proje vb.) %60'ı, alınmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olmak için biyoloji eğitimi programında bulunan bütün derslerden devam alarak başarılı olmak ve uygulamalı derslerde gerekli olan stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. Biyoloji öğretmenliği 5 yıllık lisans programında mezun olabilmek için öğrencinin Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden 2.00 olması zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği ABD Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Tel: 0216 347 33 66/300 E-mail: mustafacakir@marmara.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Çakır AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Serhat İrez

Bölüm Olanakları

1

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Biyoloji alanındaki kavram, sembol, fikir, ilke, model ve kuramları değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir.

- Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.

- Biyolojideki temel kavram ve teoriler ile tıp, coğrafya, kimya, fizik ve matematik gibi bilim dalları arasında kurar.

- Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir; öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Biyoloji alanındaki kavram, sembol, fikir, ilke, model ve kuramları değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir.
 • Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
 • Biyolojideki temel kavram ve teoriler ile tıp, coğrafya, kimya, fizik ve matematik gibi bilim dalları arasında kurar.
 • Biyoloji okur-yazarı olarak, biyoloji ile ilgili karşılaştığı konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir.
 • Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
 • Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir; öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
 • Biyoloji alanına ilişkin laboratuvar tekniklerini, araç ve gereçlerini, yaklaşımlarını tanır ve öğretimde deneysel uygulama becerileri gösterir.
 • Hayat boyu öğrenme ve kariyer gelişimi için temel sağlayacak iletişim, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini sergiler.
 • Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Biyoloji ve Biyoloji Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
 • Biyoloji Öğretim Programı standartlarıni bilir ve bunlara uygun bir öğretim gerçekleştirebilir.
 • Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
 • Küreselleşen dünyada ve demokratik toplumda işlevsel bir birey olmak için gerekli anlayışa ve düşünce becerilerine sahiptir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat