Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Coğrafya Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Milli Eğitim Kurumlarına Coğrafya Öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü bünyesinde yer alan Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, 1998-2014 yılları arasında 5 yıllık öğretim programı ile faaliyetlerini sürdürmüştür. 2016-2017 eğitim öğretim yılı ile birlikte Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümünün bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 yılından itibaren ise 4 yıllık lisans mezunu vermekle birlikte yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, 4 yıllık lisans diploması ile Coğrafya Öğretmeni unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girip TS-1 alanından yeterli puan almak. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görecek öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler mezun olabilmek için program süresince aldıkları dersleri ve staj çalışmalarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı akademik ve mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Uygulamalı dersler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri dersleri laboratuvar ortamında gerçekleştirilmektedir. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin stajları ortaöğretim okullarında son sınıfta yapılmaktadır. Öğrenciler, bir üst sınıftan ders alma, çift ana dal programına girerek iki diploma alma ve yan dal yapma haklarından yararlanabilmektedir. Öğrenciler, yan dal veya çift ana dal yapabilmek için başvurdukları lisans programlarının gerekli şartlarını sağlamakla yükümlüdürler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi eğitim kurumlarında coğrafya öğretmeni olarak çalışma imkânı bulmaktadır. Ayrıca Coğrafya ve Coğrafya Eğitimi alanlarında akademik kariyer yapma imkânına sahip olmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Coğrafya eğitimi lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler lisansüstü eğitimlerine devam edebilmektedirler. Ancak bunun için üniversitelerin WEB sitelerinde ilan edilen programların başvuru şartlarını yerine getirmiş olmaları ve aynı zamanda lisansüstü eğitime devam etmek isteyen tüm adayların ALES sınavından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Lisans programına devam eden öğrenciler final sınavına veya varsa bütünleme sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine katılım göstermiş olmalıdırlar. Öğrenciler seçtikleri derslerden başarılı olmak için 1 ara sınav ve 1 final sınavına girerler ve dersin yıl sonu başarı notu, ara sınavın %40’ı, final sınavının %60’ı alınarak belirlenir. Ancak bu durum bazı derslerin (özellikle uygulamalı derslerin) değerlendirilmesinde sadece sınavlarla değil, ödev, uygulama ve projelerle yapılabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Lisans Programına kayıtlı olan öğrenciler, mezun olabilmek için 240 AKTS’yi tamamlayarak en düşük 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmalı, teorik ve uygulamalı derslere yeterli katılımı sağlamış olmalı ve teorik, uygulama ve öğretmenlik stajlarını başarıyla tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mehmet ÜNLÜ Adresi: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, 3. Kat Oda No: 302, Göztepe Kampüsü, İstanbul/Kadıköy E-posta: munlu@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim dalımıza ait 2 derslik ve 1 coğrafi bilgi sistemleri laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlik programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan gerekliliklerin büyük bölümü karşılanmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Coğrafya disiplini ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

- Coğrafi bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

- Coğrafya öğretimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Çalışmalarında temel bilgi teknolojileri, istatistik, kartografya gibi araç ve yöntemleri kullanır ve uygulamalar yapabilir.

- Coğrafi Bilgi Sistemleri, uzaktan algılama, küresel konumlandırma sistemi vb. mekansal teknolojilerle çalışabilir.

- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Coğrafi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- İnsanlık tarihini ve kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçler ile kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi bilincini öğrencilere kazandırabilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Sahip olduğu coğrafi bilgi ve becerilerini, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile bütünleştirebilir.

- İklim değişikliği, kentleşme, küreselleşme, sürdürülebilirlik, uluslararası göç, çevre sorunları vb. konuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Değişen dünya sürecinde kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak genel kültür seviyesine sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Mekan ve mekanı oluşturan unsurlar (fiziki ve beşeri) arasında ilişki kurabilir ve yorumlayabilir.

- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için coğrafi proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

Alana Özgü Yetkinlik

- Coğrafi bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası sorunlarda ve güncel olaylarda kullanabilir.

- Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelere ilişkin farkındalık kazanır ve bu gelişmeleri açıklama becerisine sahip olur.

- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilir.

- Coğrafya alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

 • Coğrafya disiplini ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Coğrafi bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Coğrafya öğretimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Çalışmalarında temel bilgi teknolojileri, istatistik, kartografya gibi araç ve yöntemleri kullanır ve uygulamalar yapabilir.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri, uzaktan algılama, küresel konumlandırma sistemi vb. mekansal teknolojilerle çalışabilir.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Coğrafi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • İnsanlık tarihini ve kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçler ile kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi bilincini öğrencilere kazandırabilir.
 • Sahip olduğu coğrafi bilgi ve becerilerini, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile bütünleştirebilir.
 • İklim değişikliği, kentleşme, küreselleşme, sürdürülebilirlik, uluslararası göç, çevre sorunları vb. konuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Değişen dünya sürecinde kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak genel kültür seviyesine sahip olur.
 • Mekan ve mekanı oluşturan unsurlar (fiziki ve beşeri) arasında ilişki kurabilir ve yorumlayabilir.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için coğrafi proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Coğrafi bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası sorunlarda ve güncel olaylarda kullanabilir.
 • Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelere ilişkin farkındalık kazanır ve bu gelişmeleri açıklama becerisine sahip olur.
 • Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilir.
 • Coğrafya alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat